Informacje

Przeszło 14 mln złotych na inwestycje dla gmin popegeerowskich z „Polskiego Ładu”

Konferencja prasowa – ogłoszenie wyników naboru trzeciej edycji „Polskiego Ładu” w powiecie jasielskim | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Do samorządów powiatu jasielskiego trafi kolejne przeszło czternaście milionów złotych z „Polskiego Ładu”. Tym razem są to specjalne środki dedykowane tym gminom, na terenie których przed transformacją ustrojową funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Dofinansowanie będzie wykorzystane na poprawę infrastruktury drogowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej czy społecznej.

O wynikach trzeciego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich poinformowały dzisiaj na wspólnej konferencji prasowej w Jaśle Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając.

Na wstępie przekazano, że wszystkie samorządy z terenu powiatu jasielskiego, które ubiegały się o dofinansowanie, skorzystają z tego programu.

Fundusz ten powstał po to, aby wyrównać te braki, przez które kiedyś ucierpiały poszczególne gminy w związku z tym, że nastąpiła transformacja i likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), gdzie ludzie zostali czasem bez możliwości inwestycyjnych, mieszkaniowych. Te braki w jakiś sposób te gminy odczuwają do dzisiaj. Dlatego też został utworzony taki program, który pomógłby te tereny wzmocnić inwestycyjnie. – powiedziała Poseł na Sejm RP Maria Kurowska.

Cieszę się, że po raz kolejny możemy przynieść dobre wiadomości dla powiatu jasielskiego. To jest trzeci nabór, nabór bardzo oczekiwany przez gminy, który pomoże realizować kolejne inwestycje drogowe, kulturalne, oświatowe i te wszystkie, które są najbardziej potrzebne naszym społecznościom. Ogólnie mogę powiedzieć, że takie dofinansowanie jak w tym projekcie – 98% dotacji bezzwrotnej jest wyjątkowo korzystne. Niestety, wnioski mogły składać jedynie te gminy, na terenie których były Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR), a takie mieliśmy na terenie naszego powiatu. Również powiat jasielski złożył wniosek i dostał dofinansowanie w kwocie 2 mln złotych. Ogromnie się cieszymy, dziękujemy rządowi za takie dobre pomysły, które pozwolą rozwinąć się południowej części województwa podkarpackiego. – dodała Senator RP Alicja Zając.

Na liście beneficjentów znaleźli się: powiat jasielski, miasto Jasło oraz gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna i Nowy Żmigród. Łączna kwota przyznanych środków dla naszego regionu przekracza 14 mln złotych.

Podczas konferencji prasowej gospodarze poszczególnych samorządów odebrali symboliczne promesy na realizację inwestycji, a następnie omówili szczegółowy zakres projektów.

Powiat jasielski otrzymał 2 mln złotych na przebudowę jednego kilometra drogi powiatowej nr 1313R Jasło – Brzyska – Błażkowa – gr. wojew. w miejscowości Wróblowa (gmina Brzyska). Dla miasta Jasła przeznaczono dofinansowanie w wysokości 1,9 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę mostu nad potokiem warzyckim w ciągu ulicy Towarowej oraz dokończenie budowy fragmentu ulicy Sroczyńskiego. Do gminy Nowy Żmigród trafią 2 mln złotych po to, aby móc przebudować budynek Szkoły Podstawowej w Łężynach.

Gmina Brzyska dostała 2,9 mln złotych na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Domu Ludowego w Lipnicy Dolnej.

O planach opowiada wójt gminy Rafał Papciak: – Tak długo oczekiwał ten budynek, który został wybudowany w stanie surowym na lepsze czasy, że minęło prawie ćwierć wieku od momentu ukończenia tego stanu surowego. Teraz, dzięki polskiemu rządowi i środkom z „Polskiego Ładu”, będzie mógł w końcu zostać dokończony. Tym samym kończymy pewną epokę niemożności, która panowała właśnie w naszym regionie, że szereg inwestycji nie miało swojego dofinansowania. Zawsze były braki. Gminy też nie miały własnych środków inwestycyjnych, żeby takie inwestycje realizować. A tu otrzymujemy środki na dokończenie po bardzo wielu latach tego budynku. Będzie w nim miejsce dla jednostki OSP Lipnica Dolna, będzie także świetlica, która będzie służyć mieszkańcom i przede wszystkim mieszkania socjalne czy też komunalne.

W gminie Krempna, która z trzeciego naboru „Polskiego Ładu” otrzymała przeszło 1,8 mln złotych, kontynuowane będą prace związane z modernizacją istniejącej sieci dróg prowadzących do miejscowości atrakcyjnych turystycznie.

Jak podkreśla wójt Kazimierz Miśkowicz, takich inwestycji oczekiwali sami mieszkańcy. – W przypadku gminy Krempna jest to uzupełnienie poprzednich wniosków do „Polskiego Ładu”, bo one dotyczyły infrastruktury drogowej. Ten wniosek obejmuje cztery odcinki dróg. One będą służyć zarówno miejscowej ludności, jak i rozwojowi turystyki w centrum Beskidu Niskiego. W Ożennej ta droga będzie prowadzić do miejscowości po pegeerze i do zabytkowego cmentarza z I Wojny Światowej. W Świątkowej Wielkiej do gospodarstw agroturystycznych i smażalni pstrąga. W Polanach połączy miejscowość z Olchowcem, a więc też zabytkową miejscowość, w której jest dużo mniejszości łemkowskiej. Przysłuży się to rozwojowi turystyki, jak i na potrzeby miejscowej ludności. Krempna jako gmina obszarowo ma bardzo dużo dróg. Ten projekt zabezpieczy najbardziej oczekiwane przez mieszkańców i turystów potrzeby. – powiedział.

Gmina Jasło również przeznaczy dofinansowanie na infrastrukturę drogową. Planuje wykonać połączenie dwóch miejscowości – Chrząstówki i Niepli w rejonie budowanego domu pomocy społecznej dla osób starszych. Samorząd otrzymał na ten cel wstępną promesę w wysokości 1,6 mln złotych.

Bardzo serdecznie chciałem podziękować pani senator, pani poseł i polskiemu rządowi za otrzymane środki. Nigdy byśmy się nie spodziewali, że gminy, na terenie których kiedyś funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR), a przecież pamiętam te czasy, będą otrzymywały takie wsparcie. Bardzo serdecznie za to dziękuję. – powiedział Wojciech Piękoś, wójt gminy Nowy Żmigród.

Z kolei w Dębowcu zostanie ukończona budowa ośrodka kulturalno – sportowego, który powstaje przy istniejącym stadionie piłkarskim poniżej sanktuarium maryjnego, przy drodze w kierunku Zarzecza. Wójt Marcin Bolek przekazał, że jest to niezwykle ważny obiekt dla lokalnej społeczności.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Dębowiec otrzymała kwotę 1,9 mln złotych na budowę ośrodka kulturalno – sportowego. – informuje. – O ile dobrze pamiętam, budowa tego obiektu została rozpoczęta w 2010 roku i szła opornie. W ostatnich dwóch, trzech latach mocno zainwestowaliśmy w ten budynek. W tym momencie mamy wykonany zakres inwestycji w granicach 60-70%. To niezwykle dobra wiadomość. Te środki pozwolą nam dokończyć budowę obiektu, w którym powstanie centrum kulturalno – sportowe.

Wszyscy beneficjenci wyrazili słowa podziękowania za przyznane środki.

Myślę, że ten program jest wspaniały. Dlatego pragnę podziękować wszystkim tym parlamentarzystom za to, że naszym samorządom udaje się wiele rzeczy zrealizować, a bez tych środków pewnie by się nam nie udało. Nie dysponujemy takimi środkami budżetowymi, żeby to zrealizować. – podkreślił Grzegorz Bara, wójt gminy Nowy Żmigród.

Jak widać, rząd Zjednoczonej Prawicy myśli nie tylko o dużych aglomeracjach, ale nade wszystko wreszcie jest rząd, który dostrzegł Polskę lokalną. To, że tworzy się programy, aby wzmocnić Polskę lokalną, to jest bardzo dobry kierunek. Dziękujemy za to, że rząd wsłuchuje się w nasze głosy. Wójtowie czy starostowie piszą bardzo dobre wnioski, bo od tego trzeba zacząć. Panowie musieli napisać bardzo dobrze uzasadniony wniosek, aby te pieniądze dostać. Tak się stało, rząd to pozytywnie rozpatrzył. Z mojej strony zostaje tylko pogratulować panom wójtom, panu burmistrzowi i panu staroście, że pieniądze są. – skomentowała na zakończenie konferencji posłanka Maria Kurowska, życząc wszystkim obdarowanym samorządom pomyślnej realizacji zaplanowanych inwestycji.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE