Informacje

Generator Nauki GEN wystartuje prawdopodobnie już od września

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Trwają przygotowania do uruchomienia Generatora Nauki (GEN), który powstał w dawnej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle. Według zapewnień miejscowych władz samorządowych, z oferowanych mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym nasze miasto poszczególnych rodzajów działalności będzie można w pełni korzystać prawdopodobnie już od września.

Zakończyły się prace związane z wykonaniem robót budowlanych na potrzeby utworzenia Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości (docelowo Generatora Nauki GEN). Teraz wewnątrz trwa montaż mebli i wyposażenia oraz aranżacja ekspozycji w celu jak najszybszego udostępnienia obiektu dla zwiedzających.

To jeden z elementów realizowanego przez miejscowy samorząd projektu rewitalizacji otwartych przestrzeni publicznych miasta, mającego na celu nadanie im nowych funkcjo społecznych. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność, Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Budynek dawnej siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej przy ulicy Bednarskiej 2 w Jaśle został zaadoptowany w ten sposób, aby znalazło się w nim miejsce na część ekspozycyjną związaną z wybitnymi postaciami nawiązującymi do historii miasta – Ignacym Łukasiewiczem, Hugonem Steinhausem i Rudolfem Weiglem, laboratoria do prowadzenia eksperymentów naukowych, pracownie specjalistyczne, centrum coworkingowe czy technotekę. Przestrzeń do prowadzenia swojej działalności statutowej będą miały również organizacje pozarządowe.

Według deklaracji złożonych przez władze samorządowe, uruchomienie ośrodka planowane jest na miesiąc wrzesień.

Będzie on funkcjonował pod obiegową nazwą – Generator Nauki (GEN).

Nazwa nie jest przypadkowa. – objaśnia Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. – Ta zmiana była procedowana dosyć długo. Jest to efekt firmy, która zajmuje się tego typu działaniem. Wyszło nam, że jednak Generator Nauki, w skrócie GEN, jest lepszą nazwą niż ta egzystująca w pamięci od samego początku. Natomiast nic się nie zmienia jeśli chodzi o założenia co do zakresu działalności jaka będzie prowadzona w tym obiekcie. Nadal pozostają te części, które były przypisane do poszczególnego rodzaju działalności od samego początku więc tutaj z założenia nic się nie zmieniło. – dodaje.

Na kilka tygodni przed planowanym wydarzeniem zapadła decyzja o docelowym modelu organizacyjnym.

Ponieważ uznaliśmy, że tworzenie nowego obiektu będzie dużo bardziej kosztochłonne zapadła decyzja, że zostanie on poprowadzony w formie wydziału Urzędu Miasta. – przekazał skarbnik miasta Jacek Borkowski.

Na kierownika Generatora Nauki burmistrz powołał Grzegorza Stanka (na zasadzie awansu wewnętrznego – dotychczasowy inspektor w Wydziale Oświaty). W strukturze wydziału przewidziano funkcjonowanie referatów: rozwoju, administracyjnego oraz inicjatyw społecznych. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta, wydział podlegać będzie bezpośrednio drugiemu zastępcy burmistrza.

Część stanowisk jest już obsadzona – obsługą GEN-u zajmą się pracownicy przesunięci z Wydziału Strategii i Rewitalizacji oraz Wydziału Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta.

Nie jest przypadkowe to, że staramy się to robić w formie wydziału Urzędu, bo jednak koszty są zdecydowanie niższe. – przyznaje burmistrz miasta.

Jak objaśnia – tam, gdzie nie trzeba będzie to etaty w Urzędzie nie będą odtwarzane natomiast gdzie będzie to niezbędne zostaną zatrudnione nowe osoby.

Natomiast należy podkreślić, że wymagane jest też powstanie kilkunastu stanowisk, bo wynika to wprost z projektu, więc będzie to utworzenie nowych stanowisk pracy. Taki jest wymóg, który był zapisany już przy składaniu wniosku. Więc takie działania też będą miały miejsce. – dodaje Ryszard Pabian.

Z procesem rewitalizacji budynku dawnej „Dwójki” powiązane są również inne działania, które realizowane były od sierpnia 2019 roku, w tym: remont Placu Żwirki i Wigury wraz z przyległymi ulicami, budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Czackiego do ulicy Śniadeckich, konserwacja zabytkowej Glorietki w Parku Miejskim, budowa monitoringu wizyjnego, utworzenie ścieżek edukacyjnych oraz ekologicznych w Parku Miejskim i Ogródku Jordanowskim.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button