Informacje

Śp. Jan Czubik patronem kompleksu sportowego w Czeluśnicy

Jan Czubik na archiwalnym zdjęciu | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Stadion piłkarsko – lekkoatletyczny w Czeluśnicy koło Jasła będzie nosił imię Jana Czubika – wieloletniego włodarza gminy Tarnowiec. Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie podczas dzisiejszej „nadzwyczajnej” sesji lokalnego samorządu.

Nadanie imienia położonemu w miejscowości Czeluśnica kompleksowi sportowemu (oddanemu do użytkowania w 2021 roku) to lokalna inicjatywa mieszkańców gminy Tarnowiec. Wcześniej uzyskano zgodę rodziny zmarłego wójta. Pod wnioskiem do miejscowych władz samorządowych w sprawie podjęcia stosownej uchwały podpisały się 294 osoby. Komisje stałe Rady Gminy, po zapoznaniu się z argumentacją, wydały pozytywną opinię. Stosowny projekt uchwały znalazł się w porządku obrad dzisiejszej „nadzwyczajnej” sesji.

W treści uzasadnienia, które przytoczono podczas obrad, napisano m.in.:

„Intencją miejscowej społeczności jest uhonorowanie zasług Jana Czubika dla rozwoju sportu w Gminie Tarnowiec poprzez nazwanie jego imieniem stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego w Czeluśnicy. Jan Czubik był wielkim orędownikiem budowy nowoczesnego stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego w Gminie Tarnowiec. Jako Wójt Gminy Tarnowiec mocno zaangażował się w jego budowę. Budowa takiego obiektu sportowego była dla Gminy Tarnowiec dużym wyzwaniem finansowym. Jednak dzięki staraniom Jana Czubika pozyskano znaczące dofinansowanie tej inwestycji. Jan Czubik znany był lokalnej społeczności z promowania sportu i działań na jego rzecz. Dzięki jego staraniom Gmina ma dziś atrakcyjną bazę sportową.”

Jak zaznaczono, „podjęcie uchwały w sprawie nadania stadionowi piłkarsko – lekkoatletycznemu w Czeluśnicy imienia Jana Czubika jest wyrazem szacunku i kultywowania tradycji sportowych w Gminie Tarnowiec”.

Podczas posiedzenia został odczytany życiorys śp. Jana Czubika oraz jego najważniejsze osiągnięcia na rzecz rozwoju gminy Tarnowiec i ziemi jasielskiej.

Jan Czubik (ur. 1948 – zm. 2020 r.) – pochodzący z Umieszcza w gminie Tarnowiec, związany z ziemią jasielską przedsiębiorca, samorządowiec i społecznik. Pełnił funkcję radnego Rady Gminy Tarnowiec czwartej (2002-2006) i szóstej (2010-2014) kadencji. Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku został wybrany po raz pierwszy na urząd wójta gminy Tarnowiec w powiecie jasielskim. Cztery lata później uzyskał reelekcję. Wcześniej przez wiele lat był przedsiębiorcą.

Aktywnie udzielał się na niwie społecznej, pełniąc szereg ważnych funkcji, m.in. prezesa Towarzystwa Miłośników Szpitala Powiatowego w Jaśle, członka Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, członka Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja” z siedzibą w Kołaczycach czy członka Komisji Rewizyjnej Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim z siedzibą w Jaśle. Wchodził w skład zarządu partii Porozumienie Jarosława Gowina w okręgu wyborczym nr 22 (Krosno).

Jego działalność była wielokrotnie doceniana.

Został wyróżniony tytułem Honorowego Członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Umieszczu. Podczas uroczystości jubileuszowych z okazji stulecia istnienia jednostki, zorganizowanych w 2013 roku, został uhonorowany Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

W 2019 roku zwyciężył w plebiscycie dziennika regionalnego „Nowiny”, otrzymując tytuł „Osobowość roku 2018” w kategorii „Samorządność i Społeczność Lokalna”. Mieszkańcy docenili tym samym jego ogromny wkład położony w rozwój infrastruktury publicznej.

Tegoż samego roku, w uznaniu zasług podejmowanych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i opiekę nad zabytkowym cmentarzem z okresu I Wojny Światowej w Tarnowcu został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi Austriackiego Czarnego Krzyża.

Zmarł 16 października 2020 roku, po długiej i ciężkiej chorobie. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 18 października 2020 roku w Tarnowcu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia przypomniano, że jako gospodarzowi gminy udało mu się zrealizować szereg przedsięwzięć, m.in. wyremontować placówki oświatowe, domy ludowe, boiska sportowe, drogi i wiele innych. Wszystkie te działania były ukierunkowane na tworzenie sprzyjających warunków do życia w gminie Tarnowiec. Do najważniejszych osiągnięć dwukrotnej kadencji śp. Jana Czubika zaliczono: budowę i remont przepraw mostowych na rzece Jasiołce, budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowę stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Czeluśnicy. W związku z tym ostatnim zadaniem powstała inicjatywa społeczna mieszkańców gminy Tarnowiec ws. nadania imienia stadionowi imienia – jako wyraz podziękowania i uhonorowania Jego osoby za wkład poniesiony w realizację tej inwestycji.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Wójt gminy Tarnowiec Wiktor Barański podziękował radnym za głosowanie. Pogratulował również rodzinie śp. Jana Czubika. Zaprosił również wszystkich mieszkańców na uroczystość związaną z nadaniem imienia, którą zaplanowano na dzień 18 września br. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Grzegorz Lato – wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej, trzykrotny uczestnik Mistrzostw Świata (król strzelców z 1974 roku) oraz dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 2008-2012. Szczegóły na plakacie.

Zaproszony na dzisiejszą sesję syn śp. Jana Czubika przekazał wyrazy podziękowania za podjętą inicjatywę. „Jest to bardzo wielki zaszczyt dla mojej rodziny i dla mnie. Stworzenie takiego obiektu było jednym z priorytetów mojego taty. Cieszę się, że został on zrealizowany dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu. Nie można też zapomnieć o wielu prywatnych osobach, które też nie szczędziły wysiłków na rzecz powstania tego stadionu czy też nadania mu imienia Jana Czubika. Dziękuję bardzo.” – powiedział.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

One Comment

Back to top button