Informacje

W jasielskim szpitalu uruchomiono nowy tomograf komputerowy

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Szpital Specjalistyczny w Jaśle zyskał niedawno nowoczesny tomograf komputerowy. Inwestycja polegająca na zakupie urządzenia wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni, w której wykonywane są badania, była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Wymiana urządzenia to była jedna z priorytetowych spraw dla miejscowego szpitala. Jak wyjaśnia dr n. med. Dorota Gawlik – Feldo, kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, poprzedni tomograf komputerowy był intensywnie użytkowany przez ostatnie dziesięć lat. W tym roku kończyła się możliwość jego dalszego serwisowania.

Pracownia została wyposażona w jeden z najnowocześniejszych aparatów na rynku medycznym firmy Siemens. Jest to sprzęt dedykowany dla placówek ochrony zdrowia, które wykonują podstawową działalność.

Nowy, 64-warstwowy aparat, pozwala uzyskiwać obrazy o wysokiej rozdzielczości, skraca czas badania, a przede wszystkim znacznie podnosi bezpieczeństwo pacjenta właśnie z tego powodu, że dawki promieniowania użyte w trakcie badań są zdecydowanie niższe niż dotychczasowe.

Przy większej awarii mogłoby dojść do dłuższego unieruchomienia, bo ściąganie części zamiennych nie wiadomo skąd znacznie utrudniałoby funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. Zakup nowego tomografu dla szpitala był zakupem priorytetowym i niezbędnym. – wyjaśnia. – Poza tym, to jest dziesięć lat różnicy, dziesięć lat postępu technologicznego i to oczywiście z korzyścią dla pacjenta, ponieważ nowy aparat tomograficzny ma zdecydowanie obniżoną dawkę promieniowania jaką uzyskuje pacjent podczas tego badania. To ma niebagatelne znaczenie szczególnie dla pacjentów, którzy są pacjentami onkologicznymi i mają częściej niż pozostała grupa populacyjna wykonywane takie badania, jak również dla pacjentów, którzy są pacjentami urazowymi. W politraumie jest duże znaczenie jak dużą dawkę promieniowania pacjent jest w stanie uzyskać w jednym czasie podczas tego badania. – dodaje.

dr n. med. Dorota Gawlik – Feldo, kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle: – Cieszymy się bardzo, że ten sprzęt trafił do nas i możemy z niego korzystać. Jest to wyzwanie, bo wiadomo, że technologia idzie do przodu, ale dzięki temu przede wszystkim korzyść będą mieli pacjenci, którzy będą do nas przychodzić. | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Do pracowni trafiają przede wszystkim pacjenci Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Izbą Przyjęć, interny, intensywnej terapii oraz oddziałów zabiegowych. Skierowanie na tomografię wystawiają również ościenne ośrodki zdrowia. Każdego dnia wykonywanych jest tu około 25 badań. Urządzenie wykorzystuje się do badań obrazowych klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, głowy, kręgosłupa oraz kończyn.

Bez dysponowania takim sprzętem nie byłaby możliwa właściwa diagnostyka osób, które trafiają do szpitala na skutek wypadków losowych czy w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Przykładowo, trafia do nas pacjent nieprzytomny z podejrzeniem zatorowości płucnej. Nie mając takiego urządzenia nic się nie dowiemy czy ta zatorowość tak naprawdę jest i w jakim stopniu jest zaawansowana. Następnym przykładem jest wstępna faza udaru. Dzięki temu badaniu możemy dowiedzieć się czy możemy wdrożyć u pacjenta pilne leczenie, dzięki któremu ma szanse uwolnić się od niedowładów w późniejszym czasie przebiegu choroby czy nie. Następnie, czy jest powiedzmy krwawienie, zagrożenie życia i trzeba natychmiast reagować czy nie. Także to urządzenie jest w dzisiejszym czasie niezbędnym sprzętem dla funkcjonowania takich oddziałów, jak neurologia, wewnętrzny, chirurgiczny, ortopedyczny, intensywna terapia. Trudno sobie wyobrazić, żeby ten szpital mógł funkcjonować bez wsparcia diagnostyki w postaci tomografu komputerowego. – opisuje dr n. med. Dorota Gawlik – Feldo.

Na czas instalacji urządzenia pacjenci nie mogli zostać pozbawieni dostępu do specjalistycznych badań obrazowych.

W okresie dostawy i montażu tomografu wysyłaliśmy pacjentów do szpitali w Krośnie i Gorlicach, z którymi mieliśmy podpisaną umowę. Natomiast sam cykl dostawy i montażu trwał około miesiąca. – przekazała Beata Trzop, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, na które zostali zaproszeni parlamentarzyści i władze samorządowe, to przede wszystkim okazja do podziękowania dla osób publicznych zaangażowanych w pozyskanie środków finansowych na ten cel. W dzisiejszym wydarzeniu wzięli udział: Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch oraz Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Powiatu w Jaśle Stanisław Święch.

Projekt zakupu, dostawy i montażu nowego tomografu komputerowego oraz adaptacji pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle został sfinansowany dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz środków własnych szpitala.

Staraliśmy się z różnych źródeł pozyskać środki na wymianę tego aparatu. Udało się z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dzięki pozytywnej opinii Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart. Środki pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. Jest to 1,7 mln złotych. 600 tysięcy złotych dołożyliśmy ze środków własnych. – precyzuje pani dyrektor.

Poza inwestycją zrealizowaną w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, szpital otrzymał dodatkowe środki z funduszu antycovidowego w wysokości około miliona złotych na zakup dodatkowego wyposażenia, które jest niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej. To m.in. respirator dla Oddziału Neonatologicznego, aparat ultrasonograficzny i centrala monitorująca wraz z monitorami funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, aparat USG dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, a także urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń. Dokończono również modernizację instalacji tlenów medycznych.

Podziękowania za pozyskanie tych środków należą się przede wszystkim Wojewodzie Podkarpackiej Ewie Leniart i Ministerstwu Zdrowia, które uruchomiło taki fundusz. Natomiast cały czas pomagają nam starosta Adam Pawluś, senator Alicja Zając i poseł Bogdan Rzońca. – powiedziała Beata Trzop.

Dyrekcja jasielskiego szpitala jest przekonana, że nowo pozyskana aparatura medyczna ułatwi diagnostykę pacjentów i usprawni wykonywanie zabiegów.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE