Informacje

Wyróżnieni nauczyciele otrzymali nagrody Burmistrza Miasta Jasła

| FOT. © Urząd Miasta w Jaśle

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, siedmiu nauczycieli jasielskich szkół miejskich, odebrało nagrody Burmistrza Miasta Jasła.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Nauczyciele między innymi muszą posiadać wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

W tym roku szkolnym nagrodzeni zostali:

Gabriela Kluszczyk – Szkoła Podstawowa nr 2,
Barbara Czernecka – Szkoła Podstawowa nr 4,
Bożena Dunaj – Szkoła Podstawowa nr 4,
Lech Polak – Szkoła Podstawowa nr 4,
Elżbieta Błasik – Zespół Szkół Miejskich nr 5,
Beata Turek – Przedszkole Miejskie nr 3,
Renata Borowiec – Przedszkole Miejskie nr 6.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE