Informacje

Kolejna ulica w mieście otrzymała imię wyjątkowego jaślanina

Kolejny punkt na mapie naszego miasta będzie miał swojego patrona – Antoniego Bogdanowicza. Okazją do uhonorowania szlachetnego człowieka, zasłużonego dla lokalnej społeczności lekarza medycyny jest przypadająca w tym roku trzydziesta rocznica Jego śmierci.

W tej sprawie do burmistrza miasta wpłynęły trzy wnioski: od dyrekcji Szpitala Specjalistycznego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz córki.

Urzędową nazwę otrzymała ulica przebiegająca pomiędzy ulicami Lwowską (droga krajowa nr 73), a Tadeusza Sroczyńskiego (droga gminna). Jednomyślnie nad przygotowaną uchwałą zagłosowali dzisiaj radni miejscy.

Antoni Bogdanowicz (ur. 4 maja 1928 roku w Jaśle – zm. 29 września 1992 tamże). Syn Marcelego i Anny z domu Wrońska – nauczycielki, uczestniczki ruchu oporu, która zginęła w Oświęcimiu 13 czerwca 1943 roku, odznaczonej medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Absolwent ówczesnego Państwowego Gimnazjum i Liceum im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Naukę kontynuował na Akademii Medycznej w Gdańsku.

Przez blisko czterdzieści lat kariery zawodowej odegrał istotną rolę w życiu publicznym miasta Jasła i regionu jasielskiego.

Praktykę lekarza medycyny w naszym mieście rozpoczął na początku lat 50-tych ubiegłego stulecia. Zajął się tworzeniem pierwszego w mieście oddziału zakaźnego, który początkowo funkcjonował w Gamracie, w pomieszczeniach wydzierżawionych od tamtejszych zakładów chemicznych. Jak podaje publikacja „Jasło na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia” pod redakcją Wiesława Hapa i Zdzisława Świstaka (2006 r.), przyczynił się do budowy odrębnego pawilonu na terenie dawnego parku w Gorajowicach – obecnie znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Jasła, w którym oddział zakaźny jest czynny do dnia dzisiejszego.

W 1954 roku został powołany na stanowisko dyrektora stacji sanitarno – epidemiologicznej w Jaśle, a jednocześnie powiatowego inspektora sanitarnego. Funkcję tę sprawował nieprzerwanie do chwili śmierci w 1992 roku.

Spoczywa w rodzinnym grobowcu na cmentarzu komunalnym w Jaśle przy ulicy Zielonej.

Nowo nazwana ulica przynależy administracyjnie do osiedla Ulaszowice.

Położenie ulicy na mapie | źródło: © Urząd Miasta w Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE