Na drogach

Lepsze warunki dojazdu z Jasła do Tarnowca

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Tarnowcu podsumowano dzisiaj efekty dwuletniego procesu przebudowy drogi powiatowej relacji Tarnowiec-Czeluśnica. Odtworzony został najbardziej newralgiczny odcinek przy wjeździe do centrum miejscowości, która jest ważnym ośrodkiem życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i religijnego w naszym regionie. Inwestor zadbał nie tylko o wygodę i komfort zmotoryzowanych użytkowników, ale również pomyślał o bezpieczeństwie pieszych.

Podczas popołudniowego spotkania złożono podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w proces inwestycyjny zmierzający do przywrócenia walorów użytkowych drodze powiatowej przecinającej tereny miejscowości Czeluśnica i Tarnowiec.

Prace były prowadzone nie tylko z myślą o zmotoryzowanych użytkownikach, którzy w szybki i komfortowy sposób chcą dostać się do urzędu gminy, pracy, szkoły, ośrodka zdrowia czy do sklepu, aby załatwić swoje potrzeby życia codziennego, ale zadbano również o selekcję ruchu pieszych. Droga ta stanowi duży skrót dla mieszkańców. Tarnowiec, za sprawą znajdującego się tu Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, jest też istotnym miejscem kultu religijnego w Diecezji Rzeszowskiej. Każdego roku udają się w to miejsce liczne piesze pielgrzymki. Natężenie ruchu było więc jednym z istotnych czynników, które wpłynęły na decyzję o przeprowadzeniu prac naprawczych na drodze.

Będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo lokalnej społeczności, jak i pątników, inwestor zdecydował się na budowę chodnika w terenie zabudowanym. Ponadto wyznaczono przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania obok domu ludowego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Starosta jasielski Adam Pawluś przyznał, że nie było łatwo zrealizować tę drogę. – Ponieważ pas jest bardzo wąski, ale mieszkańcy odsprzedali część swoich gruntów więc udało się polepszyć ją tam, gdzie było to możliwe. Przy tej zabudowie, która tu jest od wielu lat, nie ma takiej możliwości, żeby uzyskać pełną szerokość drogi kategorii Z, czyli sześć metrów plus odpowiednie pobocza czy chodniki. Ale na pewno poprawi się bezpieczeństwo na tej drodze. Na pewno będzie łatwiej i szybciej dojechać do Jasła. – powiedział.

Dodał, że w przyszłości zadanie to będzie kontynuowane na następnym odcinku. Przede wszystkim trzeba będzie poszerzyć istniejące przepusty, bo na dzień dzisiejszy nie spełniają norm technicznych i są za wąskie.

Przypomniał również, że jeszcze piętnaście lat temu była tutaj nawierzchnia żwirowa, ale dzięki pomocy ówczesnego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej śp. Stanisława Zająca udało się zmienić istniejący stan rzeczy.

W 2007 roku uzyskaliśmy środki na pokrycie tej drogi żwirowej asfaltem. Wtedy poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej śp. Stanisław Zając rozmawiał z Ministrem Spraw Wewnętrznych Władysławem Stasiakiem o polepszenie. Wtedy zmieniły się reguły, że od tego momentu można było polepszać stan drogi, a nie tylko odtwarzać. W tym czasie powstał odcinek dwa kilometry i jeden metr na tej drodze żwirowej. Natomiast te 700 metrów było wykonane znacznie wcześniej. Nie było zbyt mocnej podbudowy i ta droga uległa degradacji. W ubiegłym roku udało nam się zrealizować pierwszy etap i w tym roku zakończyliśmy realizację. – opisuje Adam Pawluś.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Za całą procedurę związaną z realizacją inwestycji na drodze powiatowej 1887R Czeluśnica – Tarnowiec odpowiedzialny był Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Przebudowę 683-metrowego odcinka powierzono, w drodze postępowania przetargowego, dwóm firmom: EUROVIA Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.

Zadanie zostało przeprowadzone w cyklu dwuletnim z uwagi na warunki finansowe.

Łączna kwota, jaką wydatkowano na przedsięwzięcie, wyniosła niespełna 1,1 mln złotych. Przy czym 400 tysięcy złotych przekazała w dwóch transzach gmina Tarnowiec, 152 438 złotych pochodziło z rezerwy subwencji ogólnej, a pozostałą część pokryto ze środków własnych powiatu jasielskiego.

Na chwilę obecną możemy być pewni o bezpieczeństwo przejeżdżających tutaj samochodów, jak i poruszających się użytkowników pieszych. Tak podsumował zrealizowaną inwestycję pełniący obowiązki wójta gminy Tarnowiec Miłosz Leszkiewicz.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W imieniu gminy Tarnowiec serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi sprawami i realizację tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. – powiedział. – Znamiennym jest to, że będąc pełniącym obowiązki wójta w poprzedniej kadencji dane mi było uczestniczyć od początku w planowaniu tej inwestycji. Dziękuję radnym, którzy wtedy zagłosowali za tą inwestycją, dzięki czemu mamy dzisiaj efekt. Musimy też oczywiście wspomnieć o nieodżałowanej pamięci wójcie Wiktorze Barańskim, który kontynuował to dzieło, które było rozpoczęte, jak i wiele innych inwestycji we współpracy z powiatem. Nie spodziewałem się, że dane mi będzie uczestniczyć w przekazaniu tej drogi. Tym bardziej się cieszę, że do końca to dzieło zostało doprowadzone. Wszystkim zaangażowanym w tą inwestycję wielkie dzięki. – dodał.

Na wymierne efekty współpracy pomiędzy obydwoma samorządami wskazuje starosta. Liczy, że przebudowana droga przez wiele długich lat będzie bardzo dobrze służyła lokalnej społeczności.

Mamy prawie 400 kilometrów dróg. Tych potrzeb jest naprawdę wiele. Z perspektywy mojego urzędu patrzymy na te potrzeby, żeby je równomiernie realizować w całym powiecie. Nie jest to łatwe. Jest nam łatwiej, gdy nas wspierają gminy, dzięki czemu możemy więcej zrealizować. – podkreślił Adam Pawluś. Dodał, że tylko zgoda i wspólne działanie przynoszą dobre efekty: – Taki tryb działania i sposób myślenia nami kieruje, żeby zrobić jak najwięcej, bo po to jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby służyć mieszkańcom, żeby samorząd mógł spełniać wszystkie potrzeby, które są w naszych kompetencjach.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Starosta poinformował ponadto, że w niedługim czasie planowana jest kolejna uroczystość w gminie Tarnowiec związana z poprawą stanu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej.

Będziemy oddawać do użytku most na potoku Czarny w Gliniku Polskim. Może ta rzeka nie jest wielka, ale inwestycja była szacowana na ponad 1,5 mln złotych. Po przetargu obniżyliśmy koszty, w wyniku optymalizacji tej inwestycji, do prawie 1,3 mln złotych. Szukamy różnych możliwości, żeby zrealizować jak najwięcej. Nie jest to łatwe, ale udaje się i tak trzymajmy, żeby razem współdziałać, żeby razem realizować te inwestycje. – uzupełnił A. Pawluś.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE