Informacje

Magurski Park Narodowy z dotacją na elektromobilność

Punkt widokowy Ciechania w Magurskim Parku Narodowym | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Magurski Park Narodowy został jednym z partnerów programu priorytetowego na rzecz zielonej transformacji. W ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie mógł zakupić samochody elektryczne oraz stacje ładowania pojazdów, które staną na terenie Krempnej – w miejscu, gdzie mieszczą się jego siedziba oraz ośrodek edukacyjny wraz z muzeum przyrodniczym.

Chronienie niezwykle cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz edukacja ekologiczna to działania, którymi na co dzień zajmują się parki narodowe. W Polsce mamy ich dwadzieścia trzy. Wszystkie biorą udział w programie priorytetowym pod nazwą „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”.

Pozwoli on na zakup zeroemisyjnych jednostek transportowych (samochodów osobowych, minivanów i suv-ów) na potrzeby służb parku oraz punktów i stacji do ich zasilania. Inwestycje te wpłyną z korzyścią na środowisko naturalne bowiem pozwolą na ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery z pojazdów napędzanych tradycyjnymi silnikami. Dodatkowo parki, jako wzorcowi liderzy wprowadzania programu elektromobilności w kraju, staną się również miejscem do upowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy na temat potrzeby zmniejszania zużycia paliw emisyjnych.

Do podpisania stosownych umów partnerskich w tej sprawie doszło dzisiaj w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie, w obecności minister Anny Moskwy, wiceminister i głównej konserwator przyrody Małgorzaty Golińskiej, wiceprezesa NFOŚiGW Sławomira Mazurka oraz beneficjentów. Magurski Park Narodowy reprezentował dyrektor Norbert Kieć.

Kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz Magurskiego Parku Narodowego to prawie 1,2 mln złotych. Za tę kwotę planowany jest zakup sześciu samochodów elektrycznych.

Ponadto na terenie Krempnej, gdzie mieści się siedziba dyrekcji oraz ośrodek edukacyjny wraz z muzeum przyrodniczym staną trzy stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Program będzie realizowany w cyklu dwuletnim.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE