Na drogach

Glinik Polski: most na potoku Czarnym uroczyście otwarty

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Gliniku Polskim przekazano dzisiaj uroczyście do użytkowania po gruntownej przebudowie most na potoku Czarnym. Inwestycja ta była długo oczekiwana przez okolicznych mieszkańców bowiem przeprawa stanowi istotny skrót dla tych, którzy chcą przedostać się do centrum gminy. Środki na ten cel pochodziły w połowie z budżetu państwa, a pozostałą część wydatków pokryły samorządy powiatu jasielskiego oraz gminy Tarnowiec.

Most ten komunikuje ze sobą dwie miejscowości w gminie Tarnowiec – Glinik Polski oraz Nowy Glinik. O tym jak ważne znaczenie dla lokalnej społeczności ma nowo powstały obiekt mówiono dzisiaj popołudniu podczas jego uroczystego otwarcia z udziałem władz samorządowych, wykonawców inwestycji, mieszkańców gminy i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając.

Gospodarz naszego powiatu wyjaśnił, że choć jest to niewielki obiekt, ale jakże niezwykle istotny z punktu widzenia komunikacyjnego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Mosty łączą nie tylko brzegi, łączą również ludzi. Ta droga stanowi bezpośrednie połączenie dla mieszkańców Nowego Glinika z siedzibą gminy w Tarnowcu, jak również umożliwia dogodny przejazd dla mieszkańców Glinika Polskiego, którzy znajdują się na lewym brzegu potoku Czarnego. – powiedział Adam Pawluś, starosta jasielski.

Poprzednia konstrukcja mostu nie odpowiadała współczesnym normom. Również wąskie światło przepływu wód pod obiektem, szczególnie po dużych ulewach deszczu, groziło podtopieniami pobliskich zabudowań mieszkalnych.

Ten most nie spełniał żadnych warunków technicznych. Miał zbyt małą przepustowość, bo był po prostu za niski. Ta niweleta drogi została podniesiona. Droga ta łączy się z ważnym szlakiem komunikacyjnym z Jasła przez Umieszcz do Zręcina. Był niebezpieczny stromy dojazd do tej drogi. W tej chwili mamy to skrzyżowanie bardziej bezpieczne. Jest pełna nośność na tym moście, nie ma żadnych ograniczeń. Są również spełnione warunki techniczne jeżeli chodzi o szerokość drogi. – objaśnia.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka opisuje, że dawniej mógł po nim przejechać tylko jeden samochód, dzisiaj swobodnie wyminą się dwa. Kierowcy nie muszą się już zatrzymywać na poboczu, by ustąpić pierwszeństwa. Dokonano też korekty skrzyżowania z drogą powiatową relacji Jasło – Zręcin, na którym często dochodziło do groźnych zdarzeń.

Dla mieszkańców gminy oznacza to więc poprawę bezpieczeństwa.

Dzisiejsze symboliczne otwarcie tego mostu jest dowodem na to, że rozwiązaliśmy kolejny problem w naszym powiecie. Po to jesteśmy samorządowcami, by te problemy rozwiązywać. Przy wydatnej pomocy gminy i zaangażowaniu naszych parlamentarzystów, naszego radnego wojewódzkiego Wojciecha Zająca jesteśmy w stanie rozwiązywać te problemy dla dobra naszych mieszkańców. – powiedział.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wartość przeprowadzonych robót budowlanych wyniosła prawie 1,3 mln złotych. Ich wykonanie było możliwe dzięki wsparciu państwa. W połowie środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury.

Udział w finansowaniu prac miała również gmina Tarnowiec.

Jest to kolejna budowa, którą oddajemy w gminie Tarnowiec, a w Gliniku Polskim druga w krótkim czasie. Dane jest mi w tym oddaniu również uczestniczyć. Przez te trzy miesiące kiedy dane mi było pełnić obowiązki wójta to rzeczywiście realna pomoc rządu z programów, które mają wspierać nasze gminy, jest odczuwalna. Przypomnę, we wtorek byliśmy z panią skarbnik na podpisaniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odnośnie gospodarki wodno – ściekowej. Otrzymaliśmy pół miliona złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gminy Tarnowiec. Także kolejne inwestycje za pasem. Trzeba się wziąć w garść i pracować, by móc na jeszcze wielu takich uroczystościach się spotykać. – powiedział Miłosz Leszkiewicz, pełniący obowiązki wójta gminy Tarnowiec.

Starosta złożył publiczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Dzięki dobrej współpracy samorządów z polskim rządem udaje się realizować ważne inwestycje. – podkreślił. Adam Pawluś przypomniał, że pozyskane w ubiegłym roku środki rządowe umożliwiły nie tylko zrealizowanie tej inwestycji, ale również wsparły wykonanie zadania polegającego na przebudowie drogi łączącej Czeluśnicę z Tarnowcem. – Niezwykle ważnej drogi, która była w bardzo złym stanie, a wielu mieszkańców korzysta z tego przejazdu. – dodał.

Jak podkreślano na dzisiejszym spotkaniu, droga z Glinika Polskiego do Nowego Glinika wymaga jeszcze naprawy na pewnym odcinku. Mieszkańcy prosili również włodarzy o budowę chodnika na odcinku od domu ludowego i remizy strażackiej w kierunku Łajsc, co pozwoli odseparować ruch pieszych od ruchu samochodów. Włodarze naszego powiatu wyjaśniają, że mają obydwie sprawy na uwadze. Ich realizacja nastąpi w miarę dostępności środków publicznych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *