Informacje

Veolia Wschód przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej na terenie firmy Gamrat SA

Veolia Wschód, należąca do Grupy spółek Veolia term, działająca na terenie miasta Jasła, zakończyła wymianę oświetlenia w zakładzie produkcyjnym Gamrat S.A. zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych. To pierwsze w Veolia term tego typu przedsięwzięcie u klienta przemysłowego.

W ramach projektu zmodernizowano oświetlenie w technologii LED w halach i na zewnątrz zakładu, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie aż o 61% w ciągu roku. Ponadto, dzięki przeprowadzonej przez Veolię Wschód modernizacji, Gamrat S.A. uzyska przychód z pozyskania Białych Certyfikatów. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zrealizowane przez Veolię Wschód.

Naszym strategicznym celem jest poprawa efektywności energetycznej. Działania strategiczne w tym obszarze prowadzimy w naszych ciepłowniach, ale również chętnie podejmujemy się takich wyzwań u klientów. Najlepszym przykładem może być korzystna dla obu stron współpraca z firmą Gamrat S.A. Nasz partner otrzymał rozwiązanie dostosowane do swoich energetycznych potrzeb – mówi Janusz Lewicki, prezes Veolii Wschód.

Veolia jest gotowa do realizacji podobnych projektów również u innych partnerów biznesowych.

Prace zostały zrealizowane w optymalnym dla klienta okresie między świątecznym, gdy obciążenie produkcyjne było mniejsze. Przy planowaniu zawsze staramy się takie uwarunkowania brać pod uwagę – informuje Rafał Kapica, dyrektor ds. rozwoju w Veolii term. – Wierzymy, że owocna współpraca przy tym przedsięwzięciu przyczyni się do skutecznej realizacji kolejnych projektów z obszaru efektywności energetycznej w Gamrat S.A. oraz pozwoli na wprowadzenie nowej, sprawdzonej usługi, do portfela Veolii term w kolejnych lokalizacjach – dodaje.

| FOT. © materiały prasowe firmy

***

Grupa Veolia w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 600 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl.

Veolia term, poprzez swoje spółki zależne, jest dostawcą ciepła systemowego dla klientów w 60 miastach w Polsce. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Veolia term wchodzi w skład Grupy Veolia w Polsce od 2008 r.

Grupę Veolia term tworzy 6 spółek: Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Południe, Veolia Zachód oraz Veolia term. Jest właścicielem 63 ciepłowni, 2 elektrociepłowni i 4 silników kogeneracyjnych. Dostarcza efektywne rozwiązania energetyczne dla budynków użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, obiektów przemysłowych, biurowców, centrów handlowych oraz klientów indywidualnych. www.veoliaterm.pl.

GAMRAT SA – JAKOŚĆ NIEZMIENNA OD LAT

Spółka Gamrat SA istnieje na polskim rynku od przeszło 80 lat. Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i od dekad wyznacza standardy na rynku producentów materiałów budowlanych na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego i użyteczności publicznej. W ofercie Gamrat S.A. znajdują się rury z PE i PVC, systemy studzienne, rynny dachowe z polichlorku winylu i stali, podsufitki i węże zbrojone z PVC oraz odwodnienia liniowe. Jako producent materiałów budowlanych z wieloletnim doświadczeniem, Spółka inwestuje w nowe technologie oraz nieustanne dąży do podwyższania standardów jakości. Po produkty Gamrat S.A. sięgają nie tylko wykonawcy z sektora infrastrukturalnego i użyteczności publicznej, ale również klienci indywidualni.

(INFORMACJA PRASOWA)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *