Na drogach

Dopięcie układu komunikacyjnego w podmiejskiej strefie przemysłowej

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Powstanie nowa droga dojazdowa do warzyckiej strefy przemysłowej. Zapewni ona łatwiejszy dostęp komunikacyjny do już funkcjonujących w tym miejscu podmiotów gospodarczych. Uwolnią się również dodatkowe tereny pod przyszłe inwestycje. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Finisz prac przewidywany jest za sześć miesięcy.

Dzisiaj w siedzibie Generatora Nauki GEN miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na budowę nowego odcinka drogi o roboczej nazwie 5KDZ. Realizację inwestycji lokalny samorząd powierzył miejscowemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. Podpisy na kontrakcie złożyli – ze strony miasta burmistrz Ryszard Pabian i skarbnik Jacek Borkowski, zaś ze strony wykonawcy Adam Matuszewski i Zbigniew Brączyk.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Nas cieszy, że wykonawcą jest firma jasielska, bo bardzo nam zależy na tym, aby to nasze lokalne przedsiębiorstwa miały możliwość uzyskania środków. Szczególnie jeśli jest w tym udział naszych środków miejskich. Mamy sprawdzonego wykonawcę. Wierzę, że uda nam się wspólnie zrealizować to zadanie. Mamy też podpisaną umowę z inspektorem nadzoru, z którym państwo mieli okazję współpracować więc ta współpraca powinna zaowocować realizacją zadania w przewidywanym terminie. Mam nadzieję, że w terenie nic niespodziewanego się nie pokaże. – powiedział burmistrz.

To kontynuacja zapoczątkowanego przed kilkoma laty procesu uzbrajania podmiejskiej strefy przemysłowej w układ komunikacyjny zapewniający wygodny dostęp do rozwijających w tym miejscu swoją działalność podmiotów gospodarczych. W pierwszym etapie wykonano ulicę Produkcyjną. Później powstały ulice Prosta i Meblowa.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zaprojektowana trasa stanowić będzie przedłużenie istniejącej ulicy Meblowej aż do skrzyżowania z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 relacji Jasło – Gorlice. 

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, zaraz po wykonaniu kolejnego odcinka drogi pojawiają się osoby zainteresowane inwestowaniem w tej strefie. Mam nadzieję, że również tak będzie i w tym przypadku, gdyż jest to domknięcie podstawowego układu komunikacyjnego. Ten główny kręgosłup, który stanowi ulica Meblowa, będzie przedłużony do ulicy Piłsudskiego, a więc kolejne tysiąc dwieście metrów pozwoli włączać się również z ulicy Piłsudskiego. W tej chwili dojazd do strefy warzyckiej mieliśmy tak na dobrą sprawę wyłącznie z ulicy Bieszczadzkiej. – powiedział Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Budowa drogi 5KDZ to jedno z osiemnastu przedsięwzięć w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa.

Wartość zadania to blisko 10 mln złotych, z tego ponad 6,5 mln złotych to dofinansowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – popularnie nazywanego funduszami norweskimi, a także środki Skarbu Państwa. – wyjaśnia Ryszard Pabian.

Choć początkowo zakładano, że finansowanie inwestycji nastąpi wyłącznie ze środków zewnętrznych, to miasto dołoży ze swojego budżetu blisko 3,5 mln złotych. O zmianie kierunku działań opowiada skarbnik Jacek Borkowski:

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ponieważ było to dość duże zadanie, a nasz wniosek składaliśmy kilka lat temu, w związku z czym wzrosła wartość tego zadania. Pierwsze dwa przetargi były na dość znaczące kwoty. Dopiero ten ostatni pozwolił nam na podpisanie umowy, przy czym musieliśmy zabezpieczyć dodatkowe środki na poziomie prawie 3,5 mln złotych. Pozostałe środki pochodzą z programu norweskiego oraz budżetu państwa. Wartość tego zadania to prawie 10 mln złotych. To zadanie ma być zrealizowane w bardzo krótkim czasie – sześć miesięcy w związku z tym nie przewidujemy tutaj waloryzacji. Nie przewidujemy też, żeby wyszły jakieś roboty dodatkowe chociaż nigdy nie ma tak, że wszystko zaplanujemy. Zakładam, że w tych pieniądzach powinno się zamknąć to zadanie.

Długość ulicy wynosić będzie niespełna 1,2 kilometra. Będzie to pełnowymiarowa jezdnia, wyposażona w chodnik, ścieżkę rowerową, oświetlenie i odwodnienie. Przebieg drogi wyznaczono w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego lądowiska dla samolotów ultralekkich Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego „Ikar”. – Zakres robót to przede wszystkim roboty ziemne służące przygotowaniu terenu pod budowę, następnie nasypy, przebudowa istniejących kolizji z uzbrojeniem terenu, przepusty na istniejących ciekach, potem budowa jezdni, oświetlenia i kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe. – opisuje burmistrz.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Adam Matuszewski, prezes PRDM sp. z o.o. w Jaśle: – Jest to duże zadanie dla miasta, ale również duże zadanie dla nas, bo to blisko 10 mln złotych do przerobu. W tego typu robotach budowlanych jest to dość znaczące. Nasza firma w ubiegłym roku przerobiła ponad 85 mln złotych. Jest duży stres przed terminem, bo termin jest półroczny. Co prawda, jest to tylko 1,2 km, ale jednak nie jest to łatwe zadanie.

Zakończenie prac planowane jest we wrześniu br.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *