Informacje

Nabór propozycji projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok został zakończony

30 czerwca zakończył się nabór propozycji projektów w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Mieszkańcy Jasła zgłosili łącznie 15 propozycji, z czego 12 projektów zostało pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym.

W trzech przypadkach zgłoszone projekty nie uzyskały poparcia minimum 25 mieszkańców i z przyczyn formalnych zostały odrzucone. Z 12 propozycji, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną, 6 dotyczy projektów o charakterze inwestycyjnym i 6 nieinwestycyjnym. Wszystkie zgłoszone propozycje przeszły weryfikację pod kątem zgodności z regulaminem Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego.

W pierwszej grupie na realizację projektów inwestycyjnych, zgłoszono następujące propozycje:

 • Projekt nr 2 – „Czwórkowa kraina zabawy” – propozycja dotyczy budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle– szacowana wartość projektu – 399 262 złotych;
 • Projekt nr 3 – „Naukowy plac zabaw – rozwijamy młode umysły!” – propozycja dotyczy budowy naukowego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 w Jaśle – szacowana wartość projektu – 150 tysięcy złotych;
 • Projekt nr 6 – „Rewitalizacja skweru przy domu osiedlowym w Sobniowie” – propozycja dotyczy modernizacji i poprawy estetyki skweru przy domu osiedlowym na osiedlu Jasło – Sobniów przy ul. Sobniowskiej – szacowana wartość projektu – 97,1 tysięcy złotych;
 • Projekt nr 8 – „Dwójkowy plac naukowy przy SP nr 2 w Jaśle” – propozycja dotyczy budowy naukowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle – szacowana wartość projektu – 220 tysięcy złotych;
 • Projekt nr 11 – „100 drzew dla Jasła” – propozycja dotyczy posadzenia 100 drzew na terenie Miasta Jasła – szacowana wartość projektu – 100 tysięcy złotych;
 • Projekt nr 12 – „Rewitalizacja/remont Parku Linowego w Jaśle” – propozycja dotyczy rewitalizacji i remontu (modernizacji) Parku Linowego – szacowana wartość projektu – 400 tysięcy złotych;

W drugiej grupie projektów zgłoszono projekty nieinwestycyjne:

 • Projekt nr 1 – „Musica classica” – propozycja dotyczy organizacji koncertów muzyki klasycznej – szacowana wartość projektu – 20 tysięcy złotych;
 • Projekt nr 4 – „Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży” – propozycja dotyczy organizacji warsztatów z psychologii adresowanych dla dzieci i młodzieży – szacowana wartość projektu – 35 tysięcy złotych;
 • Projekt nr 5 – „Aktywne Jasło” – propozycja dotyczy organizacji pikników sportowych dla mieszkańców Jasła – szacowana wartość projektu – 100 tysięcy złotych;
 • Projekt nr 7 – „Lodówki po sąsiedzku” – propozycja dotyczy zakupu lodówek i organizacji punktu przechowywania i dzielenia się żywnością – szacowana wartość projektu – 25 tysięcy złotych;
 • Projekt nr 9 – „Nowe horyzonty” – propozycja dotyczy organizacji koncertów stand-upów dla młodzieży, dorosłych i seniorów – szacowana wartość projektu – 100 tysięcy złotych;
 • Projekt nr 10 – „Darmowe zajęcia logopedyczne” – propozycja dotyczy organizacji zajęć logopedycznych dla wszystkich grup wiekowych – szacowana wartość projektu – 100 tysięcy złotych.

Wszystkie propozycje zostaną ocenione pod kątem możliwości wykonalności technicznej, a także pod kątem możliwości sfinansowania zadania w podanych kwotach. Oceny dokona Zespół Oceniający złożony z radnych Rady Miejskiej Jasła oraz pracowników Urzędu Miasta w Jaśle. Prace związane z oceną zgłoszonych propozycji projektów potrwają do połowy sierpnia br. Propozycje, które zostaną pozytywnie ocenione przez Zespół Oceniający zostaną poddane głosowaniu, które będzie trwało od 25 sierpnia do 25 października 2023 roku.

(UMJ)

Back to top button