Informacje

Inwestujemy w zielono-niebieską infrastrukturę

| FOT. © Urząd Miasta w Jaśle

Ruszają prace przy przebudowie Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem. Miasto przekazało plac budowy wykonawcy. Plac zyska nowy wygląd, taki, jaki zaproponowali uczestnicy przeprowadzonych z mieszkańcami warsztatów partycypacyjnych.

Z przeprowadzonych kilka lat temu przez Miasto analiz wynikało, że młodzi jaślanie uważają, iż nie ma w mieście przestrzeni dedykowanej głównie dla nich. – Zdecydowaliśmy się wówczas na zaprojektowanie tego miejsca metodą partycypacyjną. Uczestnicy warsztatów spotykali się co tydzień przez dwa miesiące, by wspólnie wypracować wizję przebudowy Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem. Uwzględnia ona zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, ale kładzie również nacisk na zieleń i udogodnienia dla przechodniów – zaznacza Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie szeregu zmian polegających na przekształceniu placu oraz pasażu łączącego ten plac z Placem Żwirki i Wigury w spójną i atrakcyjną przestrzeń publiczną, odpowiadającą założeniom i celom zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego e_Migracja „Przestrzenie publiczne dla młodych” – Miasto Inteligentne.

| Koncepcja przebudowy Placu Inwalidów Wojennych; © inwestor

W zakres prac wchodzi: wymiana nawierzchni, elementów małej architektury (obecny kiosk na obiekt wielofunkcyjny, lamp, koszy na śmieci, siedzisk z donicami). Zadanie przewiduje również rewitalizację istniejącej rzeźby „Kotwicy” i ustawienie jej w nowej – projektowanej niecce fontanny. Część nawierzchni placu uzupełniona zostanie różnego rodzaju elementami plastycznymi małej architektury, wprowadzony zostanie – ciek wodny „płynący od górnej części placu przy budynku Ekonomika aż do fontanny. Dodatkowo w południowej części placu wprowadzone zostanie ujednolicone ogrodzenie w postaci muru. Zaplanowane prace mają również poprawić dostęp do tego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnościami, z wózkami dziecięcymi itp.).

Koszt robót budowlanych przy przebudowie placu, które wykonywać będzie spółka Grupa GRAND z Korzennej, wynosi blisko 5 mln zł.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Oprócz przebudowy Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem, w ramach projektu, w części realizowanej na terenie Miasta Jasła, zaplanowano również, zagospodarowanie terenu przy winnicy miejskiej, dwa zielone przystanki, utworzenie łąki kwietnej oraz zbiorniki na deszczówkę dla mieszkańców.

Wartość całego projektu dla Jasła wynosi ok. 6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych nieco ponad 3 mln zł.

(UMJ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button