Informacje

Zobacz kto zarejestrował komitety wyborcze w powiecie jasielskim

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Mija czas w jakim można było składać zawiadomienia o utworzeniu lokalnego komitetu w wyborach samorządowych zarządzonych na kwiecień 2024 roku. Na terenie powiatu jasielskiego wybierzemy dwóch burmistrzów miast, ośmiu wójtów gmin oraz 164 radnych, którzy w naszym imieniu będą zarządzać wspólnotą samorządową przez kolejne pięć lat. W przestrzeni publicznej pojawiają się już pierwsze nazwiska kandydatów na najważniejsze stanowiska w poszczególnych urzędach.

Do godziny 16-stej Komisarz Wyborczy w Krośnie I zarejestrował 52 komitety wyborcze mające swoją siedzibę na terenie powiatu jasielskiego. Z tego najwięcej, bo 11, w samym mieście Jaśle.

Szczegółowy wykaz komitetów w podziale na gminy (według nazwy komitetu, skróconej nazwy komitetu, pełnomocnika wyborczego i finansowego, siedziby oraz zasięgu działania) przedstawia się następująco:

MIASTO JASŁO

Komitet Wyborczy Wyborców „Jaślanie” (KWW „Jaślanie”)
Pełnomocnik wyborczy: Tomasz Piotr Stec
Pełnomocnik finansowy: Bożena Teresa Śliwa
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców Odnowa (KWW Odnowa)
Pełnomocnik wyborczy: Krystyna Lucyna Sikora
Pełnomocnik finansowy: Katarzyna Karolina Kostrząb
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami (KWW PSPP)
Pełnomocnik wyborczy: Janusz Leszek Rak
Pełnomocnik finansowy: Leszek Karol Woźniacki
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Zająca (KWW Wojciecha Zająca)
Pełnomocnik wyborczy: Michał Jerzy Sołtys
Pełnomocnik finansowy: Iwona Dorota Trawińska
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Jasła” (KWW „Wspólnie dla Jasła”)
Pełnomocnik wyborczy: Agnieszka Maria Munia
Pełnomocnik finansowy: Agnieszka Maria Pec
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Ziemby (KWW Bogdana Ziemby)
Pełnomocnik wyborczy: Grzegorz Adam Koszelnik
Pełnomocnik finansowy: Krzysztof Ziemba
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Czerneckiego (KWW Andrzeja Czerneckiego)
Pełnomocnik wyborczy: Mariola Ewa Mazur
Pełnomocnik finansowy: Agnieszka Tabor-Rosek
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd dla Mieszkańców (KWW SDM)
Pełnomocnik wyborczy: Paweł Piotr Urban
Pełnomocnik finansowy: Piotr Stanisław Szajnicki
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców RJS 2024 Ruszmy Jasielskie Samorządy (KWW RJS 2024)
Pełnomocnik wyborczy: Mateusz Dominik Ruszaj
Pełnomocnik finansowy: Oliwia Kwilosz
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców Odnówmy Powiat Jasielski (KWW Odnówmy Powiat Jasielski)
Pełnomocnik wyborczy: Małgorzata Myśliwiec
Pełnomocnik finansowy: Magdalena Maria Bąk
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców Aktywna Praca i Rozwój (KWW APIR)
Pełnomocnik wyborczy: Krzysztof Artur Kisała
Pełnomocnik finansowy: Dariusz Stanisław Pawłowski
Siedziba: Jasło
Zasięg: podkarpackie

GMINA BRZYSKA

Komitet Wyborczy Wyborców Sołtysi Razem (KWW Sołtysi Razem)
Pełnomocnik wyborczy: Małgorzata Zemrys
Siedziba: Wróblowa
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Ku Lepszej Przyszłości (KWW Ku Lepszej Przyszłości)
Pełnomocnik wyborczy: Łukasz Piotr Stanek
Siedziba: Błażkowa
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Brzysk (KWW Rozwój Brzysk)
Pełnomocnik wyborczy: Marzena Rączka-Mikoś
Siedziba: Lipnica Dolna
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Brzyska (KWW Razem dla Gminy Brzyska)
Pełnomocnik wyborczy: Janina Myśliwiec
Siedziba: Brzyska
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Jutro dla Gminy Brzyska (KWW Lepsze Jutro dla Gminy Brzyska)
Pełnomocnik wyborczy: Justyna Maria Czech
Siedziba: Brzyska
Zasięg: gmina

GMINA DĘBOWIEC

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina (KWW Nasza Gmina)
Pełnomocnik wyborczy: Radosław Stanisław Gnot
Siedziba: Dębowiec
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólne Dobro” (KWW „Wspólne Dobro”)
Pełnomocnik wyborczy: Elżbieta Lepak
Siedziba: Łazy Dębowieckie
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Mikołajczyka (KWW Grzegorza Mikołajczyka)
Pełnomocnik wyborczy: Marek Łukasz Mikołajczyk
Siedziba: Dębowiec
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda (KWW Zgoda)
Pełnomocnik wyborczy: Barbara Anna Lawera
Siedziba: Zarzecze
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Dębowiec 2024
Pełnomocnik wyborczy: Iwona Teresa Baradziej
Siedziba: Cieklin
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców „Zdrowa Gmina” (KWW Zdrowa Gmina)
Pełnomocnik wyborczy: Bronisław Czechowicz
Siedziba: Wola Cieklińska
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Powiat 2024 (KWW Powiat 2024)
Pełnomocnik wyborczy: Robert Baradziej
Pełnomocnik finansowy: Sabina Maria Świątek
Siedziba: Radość
Zasięg: podkarpackie

Komitet Wyborczy Wyborców Wolanie 2024 (KWW Wolanie 2024)
Pełnomocnik wyborczy: Robert Piotr Świątek
Siedziba: Wola Cieklińska
Zasięg: gmina

GMINA JASŁO

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina (KWW WG)
Pełnomocnik wyborczy: Zbigniew Roman Ignarski
Siedziba: Wolica
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Bartosza Korbeckiego (KWW Bartosza Korbeckiego)
Pełnomocnik wyborczy: Marcin Andrzej Trzebińczyk
Siedziba: Jasło
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Jagielskiego (KWW Macieja Jagielskiego)
Pełnomocnik wyborczy: Agnieszka Sylwia Byczek
Siedziba: Niegłowice
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Rozwoju Gminy Jasło (KWW Inicjatywa Rozwoju Gminy Jasło)
Pełnomocnik wyborczy: Jan Ochałek
Siedziba: Warzyce
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców „Nowator” (KWW „Nowator”)
Pełnomocnik wyborczy: Jan Gawron
Siedziba: Osobnica
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Lokalna (KWW Jedność Lokalna)
Pełnomocnik wyborczy: Witold Marian Zajchowski
Siedziba: Szebnie
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Moja Mała Ojczyzna (KWW Moja Mała Ojczyzna)
Pełnomocnik wyborczy: Tadeusz Zięba
Siedziba: Kowalowy
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Warzyc” (KWW „Razem dla Warzyc”)
Pełnomocnik wyborczy: Izabela Dorota Kiwacz
Siedziba: Warzyce
Zasięg: gmina

GMINA KOŁACZYCE

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy (KWW Razem dla Gminy)
Pełnomocnik wyborczy: Ewa Marzena Kucharczyk
Siedziba: Kołaczyce
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój dla Gminy Kołaczyce (KWW Rozwój dla Gminy Kołaczyce)
Pełnomocnik wyborczy: Piotr Wojciech Cieniek
Siedziba: Kołaczyce
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Raźniej Bieździadka (KWW Razem Raźniej Bieździadka)
Pełnomocnik wyborczy: Piotr Artur Matysik
Siedziba: Bieździadka
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe (KWW Porozumienie Samorządowe)
Pełnomocnik wyborczy: Paweł Nowak
Pełnomocnik finansowy: Artur Saracen
Siedziba: Sieklówka
Zasięg: podkarpackie

GMINA KREMPNA

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Krempna (KWW Razem dla Gminy Krempna)
Pełnomocnik wyborczy: Stanisław Jakub Olchawa
Siedziba: Krempna
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców – Aktywne Kobiety Myscowa (KWW – Aktywne Kobiety Myscowa)
Pełnomocnik wyborczy: Tadeusz Sanicki
Siedziba: Myscowa
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Twój Głos-Twoja Gmina (KWW Twój Głos-Twoja Gmina)
Pełnomocnik wyborczy: Anna Ewa Joachimiak
Siedziba: Polany
Zasięg: gmina

GMINA NOWY ŻMIGRÓD

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Wspólny Dom (KWW Nasza Gmina Nasz Wspólny Dom)
Pełnomocnik wyborczy: Krzysztof Wojciech Potera
Siedziba: Stary Żmigród
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Musiała (KWW Marcina Musiała)
Pełnomocnik wyborczy: Zuzanna Welcer
Siedziba: Nienaszów
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Nowy Żmigród (KWW Razem dla Gminy Nowy Żmigród)
Pełnomocnik wyborczy: Stanisław Adam Stopa
Siedziba: Mytarz
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gorzyc (KWW Wspólnie dla Gorzyc)
Pełnomocnik wyborczy: Marta Stefania Baran
Siedziba: Gorzyce
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Nowego Żmigrodu (KWW Razem dla Nowego Żmigrodu)
Pełnomocnik wyborczy: Maksymilian Stodolak
Siedziba: Nowy Żmigród
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Kątów” (KWW Razem dla Kątów)
Pełnomocnik wyborczy: Joanna Helena Żarnowska-Chopiak
Siedziba: Kąty
Zasięg: gmina

GMINA OSIEK JASIELSKI

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Rączki (KWW Marka Rączki)
Pełnomocnik wyborczy: Józef Gumienny
Siedziba: Zawadka Osiecka
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Antoniego Marchewki Dla dobra gminy Osiek Jasielski (KWW A. Marchewki Dla dobra gminy Osiek J.)
Pełnomocnik wyborczy: Kamil Stanisław Marchewka
Siedziba: Osiek Jasielski
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Henryki Gumiennej (KWW Henryki Gumiennej)
Pełnomocnik wyborczy: Ewelina Agnieszka Gumienny
Siedziba: Zawadka Osiecka
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców „Nasza Mrukowa” (KWW „Nasza Mrukowa”)
Pełnomocnik wyborczy: Paulina Agata Konik
Siedziba: Mrukowa
Zasięg: gmina

Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek Jasielski (KWW A. Stachurskiego Razem dla Gminy Osiek J.)
Pełnomocnik wyborczy: Danuta Maria Stachurska
Siedziba: Nowy Żmigród
Zasięg: gmina

GMINA SKOŁYSZYN

Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza Dla Rozwoju Gminy (KWW Bogusława Kręcisza Dla Rozwoju Gminy)
Pełnomocnik wyborczy: Paweł Łukasz Zięba
Siedziba: Święcany
Zasięg: gmina

GMINA TARNOWIEC

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Tarnowiec (KWW Razem dla Gminy Tarnowiec)
Pełnomocnik wyborczy: Edyta Zofia Hłyń
Siedziba: Tarnowiec
Zasięg: gmina

Teraz, zgodnie z kalendarzem wyborczym, do dnia 4 marca do godziny 16:00 można zgłaszać listy kandydatów na radnych. Z kolei termin zgłaszania kandydatów na wójtów i burmistrzów mija 14 marca o godzinie 16:00.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Głosowanie zostanie przeprowadzone między godziną 7:00, a 21:00. Ewentualną drugą turę zaplanowano dwa tygodnie później.

W powiecie jasielskim wybierzemy naszych przedstawicieli w lokalnym samorządzie, w tym dwóch burmistrzów miast (Jasło i Kołaczyce) oraz ośmiu wójtów gmin (Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec). Do obsadzenia są 164 mandaty radnych, z czego 23 do Rady Powiatu w Jaśle, 21 do Rady Miejskiej Jasła, 15 do Rady Miejskiej w Kołaczycach oraz po 15 do Rad Gmin Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec. Ponadto będziemy mieli możliwość wyłonienia kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W przestrzeni publicznej pojawiają się już pierwsze nazwiska kandydatów na najważniejsze stanowiska w poszczególnych urzędach. Do tej pory swój start w wyborach na stanowisko burmistrza miasta Jasła potwierdzili Wojciech Zając (syn tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Senatora RP śp. Stanisława Zająca i Senator RP Alicji Zając, obecnie radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego) oraz Adam Kostrząb (obecnie zastępca burmistrza miasta i gminy Brzostek w powiecie dębickim). Po wykazie komitetów można wywnioskować, że do walki o jasielski ratusz przystąpią kolejne osoby. Magdalena Stasiowska (obecnie radna Rady Powiatu w Jaśle oraz dyrektor Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle) i Małgorzata Salacha (była burmistrz Kołaczyc, obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku) – te dwie panie ogłosiły już, że zamierzają ubiegać się o fotel burmistrza miasta i gminy Kołaczyce. W gminie Jasło kandydatem na wójta ma być Krzysztof Myśliwiec (sołtys Wolicy, pracownik Urzędu Miejskiego w Jaśle – funkcjonariusz Straży Miejskiej).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *