Bank BPH

  • Bank BPH dla odbiorców świadczeń ZUS w Jaśle

    W Jaśle jedynie 54,5 proc. emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia ZUS przelewem na rachunek bankowy. Dlatego ZUS i Bank BPH Bank BPH rozpoczęły współpracę mającą na celu zachęcenie emerytów i rencistów do bezgotówkowego pobierania świadczeń z ZUS oraz korzystania z produktów i usług bankowych.

    CZYTAJ WIĘCEJ »