Informacje

Bank BPH dla odbiorców świadczeń ZUS w Jaśle

W Jaśle jedynie 54,5 proc. emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia ZUS przelewem na rachunek bankowy. Dlatego ZUS i Bank BPH Bank BPH rozpoczęły współpracę mającą na celu zachęcenie emerytów i rencistów do bezgotówkowego pobierania świadczeń z ZUS oraz korzystania z produktów i usług bankowych.

Bank BPH został zwycięzcą konkursu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na opracowanie i realizację działań, które mają zachęcić emerytów i rencistów do bezgotówkowego pobierania świadczeń. Wybierając bank do współpracy, ZUS wziął pod uwagę zarówno ofertę produktową, jak i proponowane działania marketingowe i edukacyjne, które zostaną skierowane do emerytów i rencistów. Dla tej grupy osób Bank BPH przygotował promocję.

Emeryci i renciści zakładający w Banku BPH Kapitalne Konto, na które każdego miesiąca wpływać będą świadczenia z ZUS, przez dwa lata nie będą ponosić opłat za jego prowadzenie. Bank nie pobierze też żadnych opłat za przelewy krajowe wykonywane w oddziale banku, przez telefon czy Internet, wypłatę gotówki z bankomatów na terenie całego kraju, realizację zleceń stałych i polecenia zapłaty. Bezpłatne jest też wydanie, obsługa i wznowienie karty płatniczej do konta. Co więcej, emerytom i rencistom płacącym kartą za zakupy w aptekach bank zwróci 5 proc. tych wydatków, do kwoty 30 zł miesięcznie przez 24 miesiące od daty założenia rachunku. Posiadacze Kapitalnego Konta mogą też ubiegać się o dodatkowe środki w postaci limitu na koncie osobistym do kwoty 2,5 tys. zł na preferencyjnych warunkach – bez opłat za przyznanie i coroczne odnowienie. Seniorzy mają również do dyspozycji bezpłatne powiadomienia SMS, dzięki którym można np. otrzymać informację o wpływie emerytury na konto.

Emeryci i renciści – posiadacze Kapitalnego Konta, dzięki szerokiemu pakietowi usług assistance (domowego, medycznego i samochodowego), mogą też liczyć na bezpłatną pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach. W ramach tej oferty klienci mogą korzystać z bezpłatnych wizyt lekarza czy pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, pomocy specjalisty (np. hydraulika, elektryka czy ślusarza), naprawy lub holowania samochodu.

Dziś świadczenia ZUS pobierane są bezgotówkowo przez niecałe 65 proc. uprawnionych. Liczymy, że nasza oferta, wsparta wspólnymi działaniami Banku BPH i ZUS, przyczyni się do wzrostu świadomości na temat usług bankowych wśród starszego pokolenia, a co ważniejsze – zachęci do korzystania z usług banku osoby, które do tej pory otrzymywały świadczenia od listonosza bądź pobierały je na poczcie – mówi Maciej Pieczkowski, dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych Banku BPH.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje szereg działań, które mają służyć walce z różnego rodzaju wykluczeniem swoich starszych klientów. Z jednej strony, walcząc z wykluczeniem elektronicznym, za pośrednictwem Latarników Polski Cyfrowej staramy się przekonać emerytów i rencistów do kontaktu z ZUS przez Internet, z drugiej strony walcząc z wykluczeniem finansowym chcemy zainteresować seniorów możliwością odbioru świadczeń na konto bankowe. Świat się zmienia, a my chcemy, by nasi starsi klienci nie pozostawali sami, skazani na tzw. złych doradców – mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Z oferty specjalnej Banku BPH skorzystać mogą osoby, które skończyły 55 lat, od stycznia do kwietnia 2015 r. nie posiadały konta w Banku BPH i między 1 kwietnia 2015 r. a 31 marca 2017 roku założą Kapitalne Konto wraz z kartą oraz zapewnią wpływy na to konto z tytułu świadczenia emerytalnego bądź rentowego.

Oferta produktowa dopasowana do potrzeb emerytów i rencistów to nie jedyny element zaangażowania Banku BPH w popularyzację usług bankowych wśród seniorów. Zaplanowano szereg działań edukacyjnych, m.in. cykl artykułów w prasie ogólnopolskiej i specjalistycznych tytułach skierowanych do tej grupy klientów, które mają pokazywać zalety korzystania z konta, przełamywać bariery czy obawy związane z korzystaniem z produktów finansowych. Planowane są również specjalne regionalne spotkania z seniorami w całej Polsce.

Informacje o korzyściach płynących z korzystania z konta bankowego i ofercie banku znajdą się też na stronie internetowej ZUS, a także w wydawnictwach i placówkach Zakładu na terenie całego kraju – w tym także w oddziale ZUS w Jaśle.

(ZUS O. w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE