Na drogach

Eliminacje do XXXVIII OTBwRD w gminie Brzyska

Osiem drużyn reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Brzyska wzięło udział w eliminacjach do XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W obu kategoriach wiekowych zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół im. św. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej, który był gospodarzem dzisiejszych zawodów. Miejscowy samorząd skorzystał z okazji i w trakcie spotkania wyposażył wszystkich uczestników w elementy odblaskowe.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR (x4)
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR (x4)

Na terenie wszystkich dziesięciu gmin odbywają się właśnie eliminacje do XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ich laureaci spotkają się 7 maja w Jaśle na finale powiatowym, którego gospodarzem będzie Zespół Szkół Miejskich nr 3.

Dzisiaj w trzech konkurencjach zorganizowanych w ramach turnieju zmierzyli się uczniowie z gminy Brzyska. Do finału gminnego, którego gospodarzem był w tym roku szkolnym Zespół Szkół im. św. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej przystąpiło osiem drużyn reprezentujących wszystkie placówki edukacyjne – w sumie 28 uczniów wraz z opiekunami. W organizację przedsięwzięcia włączyli się: Urząd Gminy w Brzyskach, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Policja oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem przeprowadzono trzy konkurencje: test jednokrotnego wyboru składający się z pytań dotyczących ogólnych przepisów ruchu drogowego oraz zachowań na skrzyżowaniach i dwa zadania sprawnościowe: jazda rowerem po specjalnie wyznaczonym torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych etapów eliminacji czuwała komisja sędziowska w składzie: Józef Biernacki – prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego (przewodniczący), Damian Palar – działacz JKMiRD, mł. asp. Wacław Sychta – Posterunek Policji w Kołaczycach oraz Paweł Lechwar – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. Pomoc techniczną z ramienia miejscowego samorządu zapewnili: Barbara Nocek-Marcisz oraz Daniel Baron.

Po podsumowaniu punktów uzyskanych przez zawodników w każdym z zadań ogłoszono klasyfikację końcową. Zwyciężyli i 7 maja będą reprezentować gminę Brzyska na finale powiatowym w Jaśle: Szkoła Podstawowa w Wróblowej (Monika Szęszoł, Weronika Źrebiec, Tomasz Tutro, Łukasz Maguda, opiekun Anna Nowak) oraz Gimnazjum w Wróblowej (Paulina Źrebiec, Patryk Piątek, Szymon Nowak, opiekun Anna Nowak).

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Wróblowej wraz z opiekunem
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Wróblowej wraz z opiekunem
Reprezentacja Gimnazjum w Wróblowej wraz z opiekunem
Reprezentacja Gimnazjum w Wróblowej wraz z opiekunem

Pozostałe lokaty zajęli:

Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach (Michał Madejczyk, Gabriela Kwaśny, Bartosz Madejczyk, Natalia Szczyrba, opiekun Iwona Mikoś)
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej (Kacper Wiatr, Sebastian Pruchnik, Natalia Stanek, Paweł Samborski, opiekun Jan Czech)
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej (Agnieszka Kaleta, Klaudia Szot, Radosław Król, Jakub Sychta, opiekun Paweł Pietrusza)

Kategoria GIMNAZJA
II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Brzyskach (Weronika Furman, Kamila Stoś, Wiktor Madej, opiekun Iwona Mikoś)
III miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej (Agnieszka Kita, Dariusz Szarek, Anna Szot, opiekun Paweł Pietrusza)
IV miejsce – Gimnazjum im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej (Dawid Gustek, Artur Jędrzejczyk, Kamil Przewoźnik, opiekun -)

Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju, ufundowane przez Urząd Gminy Brzyska oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a także pamiątkowe dyplomy wręczali: Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak, radny Rady Powiatu w Jaśle V kadencji Marek Biernacki, dyrektor Zespołu Szkół we Wróblowej Stanisław Wojdyła, sołtys wsi Wróblowa Stanisław Papciak, prezes Zarządu JKMiRD Józef Biernacki oraz Paweł Lechwar z WORD w Krośnie.

Pamiątkowa fotografia
Pamiątkowa fotografia

Brzyska jak zwykle stanęły na wysokości zadania i sprawnie przeprowadziły eliminacje gminnego do turnieju BRD. To świadczy o tym, że troska o najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego jest jednym z priorytetów działania miejscowego samorządu. Zresztą mamy przykład z elementami odblaskowymi, o które dzięki tutejszym włodarzom wzbogacili się dzisiaj młodzi obywatele gminy. W imieniu organizatorów i własnym składam serdeczne podziękowania dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w dzisiejsze zawody. Gratuluję wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za poświęcanie własnego czasu i chęć pogłębiania wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaś laureatom życzę powodzenia podczas zmagań na wyższym szczeblu zawodów. – podsumował wtorkowe zmagania Józef Biernacki.

Miejscowy samorząd wykorzystał okazję i w ramach prowadzonej przez siebie akcji profilaktycznej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród mieszkańców gminy wyposażył wszystkich uczestników dzisiejszych zawodów w elementy odblaskowe – opaski z logotypem gminy.

Działania te prowadzone są z inicjatywy Wójta Gminy Brzyska Rafała Papciaka.

Eliminacje powiatowe do XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zaplanowano w bieżącym roku szkolnym na 7 maja. Tradycyjnie już odbędą się one na obiektach Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, gdzie zlokalizowane jest jedyne w powiecie jasielskim profesjonalne Miasteczko Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy. Spodziewani są tam przedstawiciele wszystkich dziesięciu gmin (czteroosobowe drużyny szkół podstawowych oraz trzyosobowe drużyny szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami). Początek zmagań od godziny 9-tej.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w zakładce „Turnieje 2015”. Portal regionalny terazJaslo.pl sprawuje patronat medialny nad tym przedsięwzięciem.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button