GOK Jasło

  • Unia dofinansuje działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych

    Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Sukces też może rodzić się na wsi”, opracowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy, przeszedł pozytywną weryfikację w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Placówka kulturalna, jako jedna z trzech na terenie Podkarpacia, otrzyma fundusze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania.

    CZYTAJ WIĘCEJ »