Informacje

Unia dofinansuje działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych

Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Sukces też może rodzić się na wsi”, opracowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy, przeszedł pozytywną weryfikację w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Placówka kulturalna, jako jedna z trzech na terenie Podkarpacia, otrzyma fundusze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania.

Konkurs obejmował inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Zgłoszone projekty dotyczyły realizacji zadań przyczyniających się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych, jak również rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego oraz współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Nasz projekt skierowany jest do bezrobotnych w wieku od 25-44 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Jasło w miejscowościach: Warzyce, Bierówka, Zimna Woda, Chrząstówka, Niepla i Szebnie. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz nabycie praktycznych umiejętności sporządzania bukietów z kwiatów żywych i sztucznych, kompozycji okolicznościowych, dekoracji witryn wystawowych i wnętrz, a także zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, obsługi kasy fiskalnej i obsługi klienta. – informuje Joanna Duć-Acela, dyrektor GOK w Jaśle z/s w Trzcinicy.

Do konkursu zgłoszono trzydzieści projektów z całego województwa podkarpackiego. Największą punktację (74 punkty) otrzymał ten opracowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy. Rekomendację do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymały również dwa projekty przygotowane przez Bieszczadzkie Forum Europejskie: „Agroturystyka szansą na rozwój lokalnej społeczności Gminy Lesko” oraz „Rękodzieło ludowe i kuchnia regionalna szansą na aktywizację 30 mieszkańców Gminy Baligród”.

Projekt będzie realizowany od stycznia do czerwca 2010 roku.

(dapa)

Back to top button