Informacje

Stanisław Zając w Komitecie Politycznym PiS

Fot. Damian Palar
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Senator ziemi jasielskiej Stanisław Zając został dzisiaj członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany spowodowane są przyjętym pod koniec września nowym statutem partii, który reorganizuje jej dotychczasowe władze. Zarząd Główny i stanowisko sekretarza generalnego PiS zastąpią teraz dwa gremia: dotychczas funkcjonujący Komitet Polityczny i nowo powołany Komitet Wykonawczy.

Decyzje personalne zapadły na sobotnim posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w Warszawie. W skład komitetu, na czele którego stoi prezes partii Jarosław Kaczyński, oprócz senatora Stanisława Zająca weszła również posłanka Grażyna Gęsicka. Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego PiS został Joachim Brudziński, natomiast skarbnikiem partii Stanisław Kostrzewski.

W gestii Komitetu Politycznego PiS leży w szczególności: podejmowanie w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego decyzji dotyczących bieżącej działalności ugrupowania, sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Klubu Parlamentarnego PiS, koordynacja działań związanych z realizacją uchwał Rady Politycznej i Zarządu Głównego, ustalanie kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego oraz na urząd Prezydenta RP, dokonywanie wykładni Statutu na wniosek Prezesa PiS lub Zarządu Okręgowego.

Stanisław Zając został wybrany senatorem w czerwcu 2008 roku. Wybory zostały rozpisane po wygaśnięciu mandatu Tadeusza Mazurkiewicza, który zmarł w trakcie trwania kadencji Senatu RP. Obecnie pochodzący z Jasła polityk pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Jest również członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Stanisław Zając w Komitecie Politycznym PiS”