LOTOS Jasło

  • Pierwszaki malowały wizję bezpiecznej drogi do szkoły

    Prawie dwieście rysunków nadesłano na konkurs plastyczny „Uwolnić odblaski”, którego piątą edycję na zlecenie Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przeprowadził Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Spośród nich wyłoniono i nagrodzono dziesięć - zdaniem komisji oceniającej - najpiękniejszych prac plastycznych. Finał miał miejsce w siedzibie spółki LOTOS Jasło.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • LOTOS Jasło pomaga powodzianom

    Już w pierwszym dniu po powodzi pracownicy LOTOS Jasło przeprowadzili spontaniczną akcję zbiórki pieniędzy na rzecz powodzian, w wyniku której udało się zebrać ponad 1000 zł.

    CZYTAJ WIĘCEJ »