P-GZK

  • Wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Biura P-GZK

    52-letni Jan Urban został wybrany na stanowisko Dyrektora Biura Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim z siedzibą w Jaśle. To doświadczony i ceniony w lokalnym środowisku samorządowiec, wieloletni radny powiatowy, zaangażowany w wiele działań na rzecz miejscowej społeczności.

    CZYTAJ WIĘCEJ »