Informacje

Rozliczono dotacje na usuwanie skutków zeszłorocznej powodzi

Rozliczono przyznane Miastu Jasło środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 r. Umowy z wykonawcami robót obejmowały zadania na łączną kwotę 6 mln 175 tys. zł., w tym Miasto Jasło otrzymało z budżetu państwa kwotę 6 mln 092 tys. zł. Środki te zostały w pełni wykorzystane. Szeregu prac remontowych wymagało wiele obiektów infrastruktury miejskiej, jak i obiektów budowlanych, które zostały zniszczone w czasie ubiegłorocznej powodzi.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Czerwcowa powódź w Jaśle wyrządziła ogromne szkody. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Jednym ze zadań, które zostało sfinansowane z pozyskanych środków przy udziale środków własnych urzędu, był remont ul. Krasińskiego i ul. Szajnochy na Osiedlu Mickiewicza za 179 tys. zł. W ramach likwidacji szkód powodziowych wymieniona została nawierzchnia ok. 22 km dróg na terenie miasta za 4 mln 929 tys. zł. Oprócz samej nawierzchni dróg, wyremontowane zostały także chodniki przy ul. Krasińskiego, Obrońców Westerplatte, Bohaterów Monte Cassino, Żeromskiego (wzdłuż wałów), Piotra Skargi, Szkolnej, Kasprowicza za łączną kwotę 437 tys. zł. Prace naprawcze, za 500 tys. zł, objęły także odbudowę rowów melioracyjnych na Osiedlu Podzamcze, Osiedlu Sobniów, Osiedlu Ulaszowice, na ul. Polnej, jak również odbudowę przepustu pod ulicą Grunwaldzką w Jaśle, zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi.

W zakresie odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych wykonano remont ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jaśle przy ul. Sikorskiego 10, polegający na zainstalowaniu nowego cokołu prefabrykowanego, słupków metalowych, bramy dwuskrzydłowej, ram z profili stalowych. Skutki intensywnych opadów deszczu były widoczne także w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle przy ul. Rafineryjnej 3a. Zakres robót, którym została poddana szkoła, objął prace malarskie, tynkarskie, obróbki blacharskie, posadzki z wykładzin, wymianę nowych drzwi oraz ościeżnic. Łączna kwota prac budowlanych, wykonanych na terenie wyżej wymienionych placówek, wyniosła 127 tys. zł.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE