Informacje

Powstaje nowa droga wojewódzka przez Górkę Klasztorną i Sobniów

Pod koniec grudnia przyszłego roku w Jaśle ma być oddany do użytku nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 łączącej istniejącą sieć dróg krajowych w mieście z ciągiem komunikacyjnym prowadzącym w stronę granicy państwa ze Słowacją. Trasa będzie przebiegać po działkach zlokalizowanych na osiedlach Górka Klasztorna i Sobniów. Jej budowa, wraz z całą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, pochłonie przeszło 33 miliony złotych.

Zapowiadana od wielu lat budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w mieście Jaśle stała się wreszcie faktem. Inwestor, czyli Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wyłonił wykonawcę prac i w pierwszych dniach sierpnia przekazał mu teren pod realizację zaplanowanych robót. Termin wykonania zadania, zgodnie z przyjętym harmonogramem, upływa 21 grudnia 2020 roku. Do tego czasu jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., które w postępowaniu przetargowym przedstawiło najkorzystniejszą ofertę, ma w tym czasie wykonać główny ciąg o długości przeszło dwóch kilometrów oraz całą niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.

Przy drodze głównej ujęto wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, przejść dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów oraz zatok autobusowych. Zrealizowane zostaną prace obejmujące budowę: skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, jezdni dodatkowych, zjazdów do posesji indywidualnych i publicznych. Cały układ zostanie wyposażony w oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową.

Inwestycja posiada zatwierdzony projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami, a teren niezbędny do realizacji inwestycji jest w posiadaniu inwestora na podstawie wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło wraz z przekazaniem placu budowy. Wykonawca obecnie jest na etapie wytyczania geodezyjnego oraz będzie prowadził roboty przygotowawcze. – informuje Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Z większością tych prac wykonawca ma się uporać do końca bieżącego roku, z ich prowadzeniem nie wiążą się żadne uciążliwości dla użytkowników ruchu drogowego.

Ewentualne utrudnienia w ruchu będą dotyczyć dwóch skrzyżowań na początku i na końcu inwestycji. Na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie określić jakie to będą utrudnienia. Inwestor oraz Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby uciążliwości związane z budową były dla mieszkańców jak najmniej odczuwalne. – powiedział Piotr Miąso.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 został zaprojektowany jako droga jednojezdniowa, dwupasowa o szerokości pasa ruchu 3,5 m. Jego początek wyznaczono na działkach pomiędzy cmentarzem żydowskim, a budynkiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Skomunikowanie z istniejącą siecią dróg lokalnych zapewni wykonanie dodatkowego wlotu do ronda im. Adama Lazarowicza na skrzyżowaniu ulicy Kasprowicza z ulicą Floriańską. Na końcu ponad dwukilometrowej trasy, a więc w pobliżu ulicy Grunwaldzkiej, przewidziano połączenie w formie trójwlotowego skrzyżowania, z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo oraz wyspami kanalizującymi na drodze z pierwszeństwem.

Większość przebiegu planowanej trasy projektanci wyznaczyli w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu uniknąć kolizji z istniejącą zabudową mieszkalną jednorodzinną, gospodarczą i usługową. W głównej mierze droga będzie położona na działkach mających charakter pól uprawnych, łąk i nieużytków rolnych. Punktami charakterystycznymi, odnoszącymi się do bezpośredniej lokalizacji nowego szlaku komunikacyjnego w terenie, to: ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy „Kwiatowa”, skrzyżowania z ulicami gminnymi (Kwiatową, Łąkową, św. Faustyny Kowalskiej), cmentarz parafialny przy ulicy ks. Konarskiego na osiedlu Sobniów.

Plan orientacyjny przebiegu nowego odcinka DW 992 w mieście Jaśle.
(© materiały inwestora / PZDW w Rzeszowie)

Całe zadanie realizowane jest w oparciu o tzw. „specustawę”. Na ten cel na rzecz województwa podkarpackiego, jako inwestora, zostało nabytych łącznie 139 działek. Poprzez zaplanowane prace znacząco zmieni się zagospodarowanie całego terenu. Budowa drogi wiąże się z koniecznością wykonania rozbiórki kolidujących z inwestycją elementów istniejącej infrastruktury oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, w tym sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnej.

W związku z realizacją na terenie Jasła dwóch inwestycji „wojewódzkich” (oprócz wspomnianej, trwają prace przy budowie drogi KG2 od ronda „Solidarności” do ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego) zasadniczo zmieni się w w mieście przepływ ruchu z południa na północ. Inwestor ocenia, że przedstawiona propozycja pozwoli na rozładowanie ruchu tranzytowego prowadzącego w kierunku przejścia granicznego w Barwinku.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 pozwoli na korzystną zmianę rozkładu ruchu i tym samym wpłynie na poprawę jego płynności w mieście. Uwzględnienie nowego odcinka drogi w sieci dróg Jasła poprawi strukturę kierunkową ruchu i pozwoli na odciążenie najbardziej zatłoczonych jej fragmentów. – objaśnia Piotr Miąso.

Całość prac związanych z zaprojektowaniem, wypłatą odszkodowań za zajęte tereny oraz budową drogi wyniesie przeszło 33 miliony złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka INTERREG V-A. Wysokość przyznanej dotacji z unijnego budżetu sięga ponad 16 milionów złotych. Pozostała kwota to wkład finansowy poniesiony przez lokalne samorządy – województwo podkarpackie (10,5 mln złotych), miasto Jasło (4,1 mln złotych) oraz powiat jasielski (2,2 mln złotych).

STAN PRZYGOTOWAŃ DO BUDOWY:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Powstaje nowa droga wojewódzka przez Górkę Klasztorną i Sobniów”

  1. To teraz Pan prezydent Czarnecki będzie miał swój staw kwiatowa w swoim ogródku na swój użytek. Dobrze to sobie zplanował

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.