Informacje

Gala Umiejętności Zawodowych

Uczennice szkoły wystąpiły w specjalnie przygotowanych na ten pokaz strojach (fot. arch.)
Uczennice szkoły wystąpiły w specjalnie przygotowanych na ten pokaz strojach (fot. arch.)
W dniu 2 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle odbyła się Gala Umiejętności Zawodowych, która miała na celu promocję szkolnictwa zawodowego.

Impreza skierowana była do młodzieży klas III – ich Gimnazjów. Gośćmi honorowymi byli Alicja Zając – Przewodnicząca Rady Powiatu, Lucyna Opoń – Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojciech Piękoś – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Zbigniew Maziarka i Wacław Błasik – byli dyrektorzy ZS Nr 2 w Jaśle, Jerzy Chlost – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle.

Gala miała na celu pokazanie umiejętności zawodowych, które nasi uczniowie zdobyli podczas nauki w szkole. Pokazała, że szkoła, która kształci w określonym zawodzie daje duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy i nie zamyka drogi dalszej edukacji.

Absolwenci Zespołu Szkół z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach w całej Polsce i osiągają sukcesy w pracy zawodowej Zespół Szkół Nr 2 to szkoła, z wieloletnią tradycją, która kształci od 1982 roku. Przez lata profile kształcenia ulegały licznym zmianom i w dalszym ciągu dostosowuje się do rynku pracy w naszym regionie.

Dzisiaj jest szkołą o 27 oddziałach i kształcimy w wielu różnych zawodach.

Program Gali obejmował: prezentację multimedialną, przedstawiającą kierunki kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle. Najważniejszą częścią Gali był pokaz mody przygotowany przez uczennice Technikum Technologii Odzieży. Fryzury modelek zostały wykonane przez uczennice kształcące się w zawodzie fryzjera.

Po pokazie mody uczniowie gimnazjów zostali zapoznani z bazą dydaktyczną szkoły. Degustowali wypieki przygotowane przez uczniów klas spożywczych oraz przystawki przyrządzone zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Degustacja była połączona z prelekcją na temat zdrowego odżywiania się.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE