Informacje

Dzisiaj obradowali również radni powiatowi

Sesja Rady Powiatu. Fot. Damian Palar
Sesja Rady Powiatu.
Fot. Damian Palar

W dniu dzisiejszym obradowali również radni powiatowi. Podczas XXIII sesji rada wysłuchała m.in. sprawozdania o stanie ochrony środowiska w powiecie jasielskim w 2008 roku.

Podczas sesji radni podjęli szereg ważnych uchwał dotyczących zmiany w planie inwestycji drogowych, bieżących zmian w budżecie na 2009 rok, które w trakcie jego realizacji się często zdarzają, przyjęto również informację kierownika delegatury WIOŚ w Jaśle o stanie ochrony środowiska w powiecie jasielskim w 2008 roku.

Radni szeroko dyskutowali nad tą sprawą, ponieważ stan środowiska w powiecie jest odzwierciedleniem stanu naszego zdrowia i naszego samopoczucia. Jest to o tyle ważne, że miasto Jasło znalazło się w strefie C, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza i to nam blokuje wiele inwestycji, które mogłyby być realizowane tutaj. – mówi Alicja Zając, przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle.

Problem ten wynika ze spalania węgla w naszych piecach, jak również spalania odpadów, co często się zdarza. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Radni podjęli apel do wojewody podkarpackiego w sprawie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. W tej chwili realizowanych jest tam kilka inwestycji, potrzebnych do osiągnięcia wszelkich standardów, jakie są wymagane w tego typu placówkach. W tej chwili wstrzymany jest nabór pensjonariuszy, w związku z tym, że w części te standardy nie są spełnione.

My apelujemy o to w naszym stanowisku, które podjęliśmy dzisiaj, aby przedłużyć termin, w którym będziemy mogli te standardy spełnić, ponieważ te inwestycje są cały czas realizowane w miarę, kiedy pozyskujemy na nie środki. Również prosimy o to w apelu, aby można było w miejsce zmarłych pensjonariuszy, wiadomo, że są tam osoby chore i często zdarzają się niestety wypadki, że te osoby umierają, a w tej chwili nabór jest wstrzymany, więc aby można było w miejsce osoby zmarłej przyjmować kolejnych pensjonariuszy. – informuje Alicja Zając.

Rada Powiatu wyraziła również zgodę na przystąpienie do projektu promującego turystykę i przedsiębiorczość na terenie powiatu jasielskiego. Projekt będzie realizowany razem z jasielskimi przedsiębiorcami oraz partnerem słowackim.

Takie główne założenia to budowa internetowej informacji o każdej firmie na terenie powiatu jasielskiego. Będzie to krótka informacja zawierająca profil działania, główne produkty. Będziemy chcieli również wspólnie z partnerem słowackim i przedsiębiorcami zastanowić się, jak wdrożyć nowe sposoby promocji turystyczno-przedsiębiorczej powiatu. – powiedział Adam Kmiecik, starosta jasielski.

W ramach projektu zostaną wydane materiały promocyjne. Ważnym elementem będzie stworzenie punktów informacji turystycznej. Będą to prawdopodobnie elektroniczne kioski informacyjne rozstawione w najbardziej uczęszczanych przez turystów miejscach.

Dzisiejsza sesja zakończyła się wolnymi wnioskami oraz informacją o premii dla wszystkich pracowników starostwa z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Starosta przyznał nagrodę w wysokości tysiąca złotych.

(dapa)

Back to top button