Informacje

Dzięki unijnym środkom wzrósł poziom integracji społecznej

W Kołaczycach odbyły się Podkarpackie Targi Usług Społecznych. Były one okazją do prezentacji dobrych praktyk z zakresu usług społecznych świadczonych w 51 gminach podkarpackich, uczestniczących w Programie Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Do realizacji Programu Integracji Społecznej wybrano te samorządy, które są w trudniejszej sytuacji ekonomicznej i społecznej, niż pozostałe. Czyli takie gminy, gdzie występuje niska aktywność społeczna, gdzie występuje większa ilość osób starszych oraz gdzie generują się problemy społeczne. Pod uwagę wzięto również liczbę osób korzystających z usług pomocy społecznej i stopę bezrobocia.

Gminy bogatsze stać na to, żeby finansować działalność społeczną. No niestety, gminy biedne raczej dbają o infrastrukturę drogową, kanalizacje, natomiast nie inwestują w człowieka. Pośrednio może w człowieka. Tutaj była szansa i myślę, że nie jest zakończona. To jest tylko preludium, bo nawet gdyby tych środków nie było z tegoż programu, to jest kolejny program POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), gdzie właśnie mamy pieniądze. Już gro gmin z tego korzysta. – mówi Kazimierz Ziobro, wicemarszałek województwa podkarpackiego.

Kwota przeznaczona na realizację Programu Integracji Społecznej w województwie podkarpackim wyniosła ponad pięć milionów euro, przy czym w tej chwili wykorzystano 1/3 środków wypłaconych. Nie zachodzi obawa, że te środki nie zostaną wykorzystane, ponieważ część projektów będzie realizowana do końca bieżącego roku.

Jakie były najważniejsze cele tego programu? – Przede wszystkim wyzwolenie aktywności społecznej, ponieważ ona jakby zamiera. Ludzie izolują się od siebie i to dotyczy już nie tylko miast, ale również wsi. Poza tym chodzi o to, aby nauczyć się pracy zespołowej, żeby umieć w sposób efektywny spędzać czas po pracy, po lekcjach i żeby poznawać nasze tradycje, kulturę, również dziedzinę nowoczesnych technik. Jest taka różnorodna forma działań, że trudno w jednym zdaniu ująć. – opowiada Kazimierz Ziobro, wicemarszałek województwa podkarpackiego.

Co piąta gmina w Polsce otrzymała pieniądze

Samorządy uczą się, jak skutecznie i trwale rozwiązywać problemy społeczne, jak efektywnie planować rozwój instytucjonalny, jak integrować społeczność.

Inicjatywa nawet niewielkiej grupy ludzi może podnieść jakość życia. Może sprowadzić więcej pieniędzy do społeczności lokalnej. Tak naprawdę to jest kwintesencja naszego programu, że ludzie muszą umieć ze sobą rozmawiać, muszą umieć tak naprawdę sobie przebaczać, bo to jest największy problem, muszą umieć ze sobą negocjować, muszą zawierać kompromisy a dopiero potem będą umieć współpracować i ściągać pieniądze dla tej miejscowości. A następnym krokiem będzie wyszukiwanie okazji do tego, aby zarobić te pieniądze. – mówi Ewa Gliwicka, koordynator Programu Integracji Społecznej w Polsce.

W powiecie jasielskim wytypowano pięć gmin

W powiecie jasielskim do realizacji programu wytypowano pięć najuboższych gmin: Krempną, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Brzyska.

Gminy zrobiły mnóstwo rzeczy. Od świetlic środowiskowych po świetlice dla seniorów, po różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, po wycieczki dla dzieci. Ogrom jest tak duży, że trudno mi mówić o jednej konkretnej usłudze, ponieważ był to cały wachlarz usług społecznych skierowany do wszystkich kierujących grup. Były kursy językowe, były kursy komputerowe, spotkania z seniorami, były badania historii gminy. Te inicjatywy są bardzo różne. – mówi Agnieszka Krzemień, konsultant regionalny Programu Integracji Społecznej.

Wójta gminy Osiek Jasielski cieszy fakt, że tak duże środki (ponad 75 tysięcy euro) udało się pozyskać do gminy na podniesienie integracji lokalnej społeczności w każdym wieku, od dzieci poprzez młodzież i osoby starsze.

Realizujemy Program Integracji Społecznej już od dwóch lat. Z tego programu utworzyliśmy w naszej gminie świetlice środowiskowe w każdej miejscowości. Myślę, że te świetlice spełniają dużą rolę w integracji. Również z tego programu organizowanych jest wiele innych imprez, uroczystości integracyjnych. Mam nadzieję, iż nie jest to końcówka środków z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Myślę, że wszyscy beneficjenci są zgodni, że ten program należałoby przedłużyć na następne lata. – powiedział Mariusz Pykosz, wójt gminy Osiek Jasielski.

Targi i dąb papieski na podsumowanie programu

Dzisiejsze Podkarpackie Targi Usług Społecznych były okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczności wiejskich, rozwiązywania problemów społecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród gmin uczestniczących w Programie oraz na zewnątrz. Na kołaczyckich błoniach wszystkie samorządy na scenie i poza nią elementy lokalnego dorobku kulturalnego. Miłym akcentem było również posadzenie dębu papieskiego na kołaczyckim rynku, przywiezionego prosto z rodzinnej miejscowości Jana Pawła II – Wadowic.

SERWIS FOTO:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

4 Comments

  1. Dziękuję bardzo WSZYSTKIM, którzy organizowali i uczestniczyli w Podkarpackich Targach Usług Społecznych – Chciałam podkreślić, że środki na ten program, pomimo że w Euro, pochodzą z Banku Światowego

  2. Kurowska to tylko jeździ żeby sobie zdjęcia robić. Żadne zdjęcie nie jest zrobione z przypadku każde jedno to celowe ujęcie !

  3. Gratuluję organizatorom. Uważam jednak, że na targach mogły zaprezentować się również inne organizacje pozarządowe z naszego powiatu podejmujące działania w zakresie integracji społecznej. Wartało również dać przykłady funkcjonowania Spółdzielczości Socjalnej i zaszczepić tę wiedze w naszym środowisku.

Back to top button