Informacje

Przez zanieczyszczony wodociąg nie mają dostępu do bieżącej wody

Od dwóch dni mieszkańcy Umieszcza w gminie Tarnowiec nie mają dostępu do bieżącej wody. Sytuacja spowodowana jest tym, że w miejscowym wodociągu wykryto groźne dla ludzkiego organizmu azotyny. W związku ze złą jakością wody pod względem chemicznym, inspekcja sanitarna postanowiła zamknąć wodociąg do czasu poprawy sytuacji.

Dopuszczalne stężenie azotynów (NO2) w wodzie wynosi 0,5 mg/l, natomiast w próbce pobranej z wodociągu zaopatrującego mieszkańców Umieszcza w bieżącą wodę przekroczyła normę stężenia blisko dziesięciokrotnie (4,88 mg/l). Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Zanieczyszczenie wywołane tymi związkami chemicznymi jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i niemowląt, ponieważ może wywołać u nich methemoglobinę. Ta z kolei może doprowadzić do groźnych powikłań, a nawet zgonu.

Właściciel wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych i wdrożenia procedur postępowania w przypadku pogorszenia jakości wody w sieci wodociągowej. – informuje w swoim komunikacie jasielski Sanepid.

Gmina Tarnowiec zapewniła już swoim mieszkańcom wodę pitną, którą można pobierać ze specjalnie przygotowanych pojemników ustawionych na placu przed sklepem w Umieszczu.

(dapa)

Back to top button