Informacje

„Złote Gody” w gminie Skołyszyn

W czwartek (17 września) w Restauracji „Różana” w Skołyszynie odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 17 par małżeńskich z gminy Skołyszyn.

Złote Gody w Skołyszynie.
Złote Gody w Skołyszynie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wójta Gminy Skołyszyn przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla Państwa: Danieli i Józefa Adamik ze Skołyszyna, Stanisławy i Stanisława Bochnia z Kunowej, Władysławy i Jerzego Bugała z Harklowej, Melanii i Bolesława Dybaś z Harklowej, Marii i Józefa Gorczyca z Przysiek, Marii i Jana Jasiewicz z Jabłonicy, Elżbiety i Tadeusza Kędzior ze Święcan, Wiesławy i Ryszarda Knapik z Harklowej, Heleny i Kazimierza Leszczyńskich z Lisowa, Michaliny i Jana Pilut z Przysiek, Krystyny i Stanisława Rogozińskich z Harklowej, Anny i Józefa Setlik ze Święcan, Heleny i Kazimierza Stygar z Harklowej, Leokadii i Kazimierza Śliwa z Przysiek, Stanisławy i Bolesława Wojnarowicz z Przysiek, Janiny i Józefa Wójcik z Lisowa, Danuty i Stanisława Zabawa ze Skołyszyna.

Aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał Zenon Szura – Wójt Gminy Skołyszyn, przy udziale Krzysztofa Zięby – Zastępcy Wójta Gminy i Bogusławy Czechowicz – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skołyszynie.

(UG w Skołyszynie)

SŁOWA KLUCZOWE