Informacje

Uroczystość posadzenia „Dębu Katyńskiego” w SP nr 10

Fot. Urząd Miasta w Jaśle
Fot. Urząd Miasta w Jaśle

W dniu 30.09.2009 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala” w Jaśle odbyła się uroczystość posadzenia „Dębu Katyńskiego” ku czci ppłk. Wacława Głogowskiego, zamordowanego strzałem w tył głowy przez NKWD w Katyniu w 1940 roku.

W uroczystości uczestniczyła społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, wśród nich: burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dybaś, radny osiedla Brzyszczki Andrzej Czarny, dyrektor Zakładu Karnego ppłk Władysław Lechowski, przewodnicząca Osiedla Brzyszczki Krystyna Sikora, księża tutejszej parafii: ks. Marek Szteliga i ks. Piotr Ciuba, mieszkaniec osiedla Brzyszczki pan Andrzej Juszczyk, którego dzieciństwo przypadło na okres wojny.

Ceremonia rozpoczęła się na korytarzu szkolnym od wprowadzenia sztandaru szkoły. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała dyrektor – Barbara Szczepańska, która powitała serdecznie wszystkich uczestników uroczystości oraz przypomniała ideę akcji sadzenia „Dębów Pamięci”. W swoim przemówieniu podkreśliła, że nasza szkoła z dumą i powagą przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji: „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Wyjaśniła też, że akces do akcji zgłosiliśmy już w ubiegłym roku szkolnym i otrzymaliśmy stosowny certyfikat dla uhonorowania pamięci bohatera – ppłk. Wacława Głogowskiego. Kończąc swe przemówienie pani dyrektor zachęciła młodzież szkolną i wszystkich zgromadzonych gości do kultywowania pamięci o tej straszliwej zbrodni sprzed 69 lat, w wyniku której „tam na nieludzkiej ziemi zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył głowy”.

Następnie głos zabrał Leszek Znamirowski – nauczyciel historii. W kilku zdaniach przybliżył wszystkim zgromadzonym cele i zadania akcji „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Przypomniał, że akcja polega na posadzeniu 21.473 „Dębów Pamięci” na 70- tą rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do 2010 roku. Jeden Dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

W dalszej części uroczystości wszyscy z uwagą obejrzeli prezentację multimedialną „Dzieje sprawy katyńskiej” przygotowaną i poprowadzoną przez czterech uczniów z kl. VI. W skupieniu i ze wzruszeniem wysłuchano również patriotycznych wierszy i piosenek w wykonaniu uczniów klas starszych. Po skończonej części artystycznej, głos zabrała Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska, podzieliła się swoimi refleksjami na temat: Prawdy o Katyniu oraz wyraziła swoje uznanie dla naszej społeczności szkolnej, ponieważ jako pierwsi spośród szkół miejskich przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji posadzenia „Dębu Katyńskiego”.

Dalsza część uroczystości była kontynuowana na polu przy Dębie. Burmistrz Maria Kurowska, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dybaś, przewodnicząca szkoły Ania Górniak dokonali symbolicznego posadzenia Dębu oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci zamordowanego ppłk. Wacława Głogowskiego. Następnie ks. Marek Szteliga wraz ze wszystkimi uczestnikami ceremonii, odmówił modlitwę za duszę bohatera oraz za wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej.

Prowadząca ceremonię – Iwona Skocz – wręczyła na ręce pani dyrektor Barbary Szczepańskiej otrzymany certyfikat dla uhonorowania pamięci ppłk. Wacława Głogowskiego. Na zakończenie, pani dyrektor podziękowała uczniom, nauczycielom, rodzicom i zaproszonym gościom za uczestnictwo w tej niezwykłej uroczystości, a opiekę nad „Dębem Pamięci” przekazała uczniom szkoły. Wyraziła przy tym nadzieję, że będą z należytą troską opiekować się DĘBEM i kultywować pamięć o zamordowanym podpułkowniku, jak też o wszystkich ofiarach Katynia, Charkowa, Starobielska, Ostaszkowa.

Uroczystość w szkole przeszła już do historii, ale pamięć o straszliwej zbrodni katyńskiej będzie wciąż żywa. Mottem naszego postępowania niech będą słowa Jana Pawła II, przypomniane w przemówieniu Pani Dyrektor: „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.

Lucyna Kuźniarska | SP nr 10 w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE