Informacje

Zmarł ks. Andrzej Wójcik – rodak ziemi skołyszyńskiej

„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie
po to, aby inni nie byli samotni”

Jan Paweł II

W dniu 02 października 2009r. w Roku Kapłańskim w wieku 43 lat zmarł nagle ksiądz mgr Andrzej Wójcik, urodzony 2.07.1966 roku w Jaśle.

Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Lisowie, a następnie kontynuował ją w Zbiorczej Szkole Gminnej w Skołyszynie. Po zdaniu matury w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle, w roku 1985 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po sześcioletnich studiach w czerwcu 1991 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Posługę kapłańską sprawował w parafiach Żeglce i Krzywcza. W roku 1998 został skierowany do Republiki Czeskiej aby kontynuować posługę duszpasterską w diecezji ostravsko – opavskiej. Od dziesięciu lat był proboszczem w parafiach Moravce-Prażme i w Janovicach. Kapłan otwarty na miłość do Boga i drugiego człowieka. Odszedł niespodziewanie, zostawiając nam przykład gorliwości o Dom dla Pana. Kapłan o cichym i pokornym sercu.

Nabożeństwo pożegnalne rozpocznie się w Republice Czeskiej w dniu 9.10.2009r. o godz. 15.30 w Kościele Farnym w Moravce-Prażme, po którym nastąpi eksporta ciała zmarłego kapłana do Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lisowie, w którym w dniu 10 października 2009r. o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza Święta. Ciało księdza Andrzeja Wójcika zostanie złożone na miejscu wiecznego spoczynku na Cmentarzu w Skołyszynie.

Niech Pan, który Go wybrał, przyjmie Jego duszę do nieba.
Z głęboką wiarą w Zmartwychwstanie do wspólnej modlitwy zapraszają
Rodzice, Bracia i Bratowe z dziećmi i rodzina

Stanisław Święch

SŁOWA KLUCZOWE