Kultura | rozrywka | edukacja

Oczy zapomną, dusza zapomni, ale pocztówka i zdjęcie przypomną

Felicja Jałosińska. Fot. Damian Palar
Felicja Jałosińska, prezes SMJiRJ.
Fot. Damian Palar

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się dzisiaj promocja kolejnego tomu „Kalendarium Jasła” autorstwa Felicji Jałosińskiej. Jest to już piąte wydawnictwo z całej serii przedstawiającej dzieje Jasła od zarania aż po XXI wiek i obejmuje wydarzenia z życia miasta od roku 2001 do roku 2005. Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

We wstępie do kalendarium autorka napisała: „dla zachowania pamięci o przeszłości, której wszystko zawdzięcza teraźniejszość, bez której nie można budować przyszłości. Naszemu kochanemu i pięknemu miastu Jasłu i jego mieszkańcom”. Felicja Jałosińska zawarła w swojej kolejnej publikacji krótkie opisy ponad czterystu najważniejszych wydarzeń w historii miasta, które miały miejsce w okresie lat 2001-2005. Informacje oparte są na podstawie materiałów prasowych z: „Obiektywu Jasielskiego”, „Regionu Jasielskiego”, czy „Nowego Podkarpacia”. Autorka sięga również do źródeł archiwalnych, udostępnionych przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, szkoły miejskie czy różnego rodzaju firmy i instytucje.

Nie urodziłam się tu. Ja nie mam zakodowanego w pamięci obrazu tego miasta. Pochodzę z miejscowości, która tak samo jak Jasło została zgładzona z powierzchni. Powiązałam to w całość i zaczęłam błądzić w historii tego miasta. Te wydawnictwa nie są profesjonalne, opracowane przez typowych historyków, ale to są kompensum informacji ujęte krótko, zwięźle, z podaniem przypisów do każdego wydarzenia. Żeby opracować taką jedną część, trzeba przejrzeć masę materiałów. Trzeba przejrzeć około czterystu materiałów źródłowych, więc to jest niesamowita masa. Jest około sześćset wydarzeń, które są poparte przypisami, gdzie jest umieszczona nazwa, skąd to było czerpane, jest podana strona, jest podany autor, data. – mówi Felicja Jałosińska.

Konsultantem historycznym do kalendarium był kustosz Muzeum Regionalnego w Jaśle. Całość uzupełniona jest o fotografie wydarzeń i miejsc opisywanych w książce, indeks nazwisk, źródła informacji, literaturę wykorzystaną przy opracowywaniu materiału oraz wykaz wydawnictw dotyczących Jasła i regionu, opracowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Pani Felicja ma w swoich zbiorach ogrom materiałów poświęconych codziennemu życiu lokalnej społeczności. Jej marzeniem jest, aby kiedyś ujrzały one światło dzienne i pozostały w pamięci przyszłych pokoleń.

Mam tak dużo materiałów. Jest moim marzeniem, żebym zdążyła wykorzystać te materiały i przekazać dla mieszkańców Jasła i dla młodzieży, z którą jestem bardzo związana. Nie ma porównania żadnego do mojej młodości z młodością obecnej młodzieży. Chciałabym jak gdyby zrekompensować, wynagrodzić sobie to, co ja nie mogłam uzyskać i cieszyć się tym, czym obecnie młodzież dysponuje. – podkreśla.

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego jest również wydawcą katalogu z wystawy „Jasło na fotografiach i pocztówkach w okresie międzywojennym, okupacji i zagłady”, która była prezentowana w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie od 10 grudnia 2008 do 20 stycznia 2009 roku. Ekspozycja ukazywała kopie ponad 120 fotografii, pocztówek i akwarel kilkudziesięciu najbardziej znanych jasielskich obiektów.

Było bardzo duże zainteresowanie tą wystawą osób przede wszystkim pamiętających tamten okres, ale i młodzieży. Niesamowita ilość osób była zainteresowana, oglądając, dyskutując, pytając. Ja z kolei otrzymałam wiele i korespondencji, i wiele dodatkowych zdjęć, które nigdy nie były jeszcze eksponowane. Mówiąc szczerze, niektórzy nie mogli określić, gdzie to było. Gdybyśmy mieli wcześniej te informacje, że ludzie chcą pomóc i powiększyć nasz zbiór, na pewno by była ta wystawa bardziej bogata. – podkreśla Felicja Jałosińska.

Felicja Jałosińska od 2007 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Jako wieloletni kronikarz dziejów  Jasła oprócz  „Kalendarium dziejów Jasła” cz. 1- 5,  opracowała „Sławni jaślanie seria B” (1996), była redaktorem wydawnictw : „Wspomnienia o Jaśle” (2000), „Jasielskie szkoły podstawowe” (2002), „Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne” (2004), „Kalendarz jasielski” od 1995 do 2009 roku oraz członkiem zespołów redakcyjnych wielu wydawnictw na temat Jasła i regionu, m in. : „Roczników Jasielskich” t. III-VI (1990-2006), w których opublikowała także własne artykuły, „Jasło : zburzone nienawiścią – wydźwignięte pracą” (1997), „Jasielskie tablice, pomniki, obeliski” (1999), „Szkoła a regionalizm” (2000), „Po kolędzie” (2000), „Legendy jasielskie” (2002), „Ziemia jasielska zaprasza” (2003). Za swoją pracę na rzecz kultury i historii miasta została wielokrotnie nagradzana. Co roku organizuje również Turniej Wiedzy o Jaśle i Turniej Wiedzy o Regionie, adresowane do młodzieży jasielskich szkół.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE