Informacje

Betlejemskie Światło Pokoju rozbłysnęło na jasielskim rynku

Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny dotarło do Jasła. Na płycie rynku harcerze tradycyjnie wręczyli symboliczny ogień przedstawicielom władz samorządowych i mieszkańcom miasta. Jeszcze przed świętami trafi do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, miejscowych parafii, urzędów i instytucji, szpitala oraz prywatnych domów.

Przekazanie Beltejemskiego Światła Pokoju. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju 13 grudnia. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Wszyscy rodzimy się do służby”. Służba drugiemu człowiekowi jest jedną z głównych idei wychowawczych, która przyświeca działalności Związku Harcerstwa Polskiego. Sama w sobie jest też swoistego rodzaju przyrodzonym zadaniem i nakazem moralnym każdego człowieka.

Roznosząc betlejemski ogień pełnimy swoistą służbę starając się czynić dobro. Działając w swoim lokalnym środowisku, mieście, wiosce, regionie, bliższej i dalszej okolicy pokazujemy już od stu lat, że idea bezinteresownej pomocy rozwija świat i każdego z nas osobno. Przez to całe stulecie ZHP było z tego dumne. Służbę jaką pełnimy na co dzień, jest darem jaki składamy Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. W tej służbie staramy się odciskać jak najwięcej dobra, braterstwa, przyjaźni, pokoju i pomocy innemu człowiekowi. – powiedział pdhm. Jerzy Kosiba, komendant Hufca ZHP Jasło.

Symboliczny ogień z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem odebrali: przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego Alicja Zając, burmistrz Jasła Maria Kurowska wraz ze swoim zastępcą Ryszardem Pabianem, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, podkarpacki wicekurator oświaty Antoni Wydro, dziekan jasielski ks. Zbigniew Irzyk, komendant powiatowy PSP Wiesław Latoszek, przedstawiciele drużyn harcerskich z terenu powiatu jasielskiego oraz mieszkańcy Jasła.

(dapa)

Back to top button