Informacje

Zobacz wizualizację elementów infrastruktury turystycznej MPN

Dwanaście projektów napłynęło do organizatorów konkursu architektoniczny na opracowanie koncepcji elementów infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego. Zwyciężył pomysł zrealizowany przez zespół w składzie: Laura Klimczak, Sebastian Kochel, Jan Kocieniewski, Anna Supera, Miłosz Zieliński oraz Paulina Nosalska. Całość pracy wyróżniała się profesjonalizmem i szczególną estetyką.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej pod względem funkcjonalnym, formalnym, konstrukcyjnym i eksploatacyjnym. Organizatorzy postawili przed uczestnikami spore wyzwanie, ponieważ wszystkie projektowane elementy infrastruktury technicznej miały nawiązywać do wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego terenu Magurskiego Parku Narodowego. Zastosowane w projektach materiały budowlane w postaci drewna oraz naturalnego kamienia nawiązują do regionalnej architektury terenu Beskidu Niskiego.

W skład komisji konkursowej wchodzili: dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka (Politechnika Krakowska), mgr inż. Jadwiga Gancarz (architekt krajobrazu), mgr inż. Andrzej Czaderna (zastępca dyrektora Magurskiego Parku Narodowego) oraz mgr Katarzyna Gładysz (kierownik ZE Magurskiego Parku Narodowego).

Za spełnienie w sposób twórczy zasad regionalizm; dostosowanie rozwiązań do różnorodnych, wymaganych programem funkcji; niemal bezbłędne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe; doskonałe przedstawienie graficzne i wyczerpujący opis, pierwsze miejsce przypadło zespołowi architektów w składzie: Laura Klimczak, Sebastian Kochel, Jan Kocieniewski, Anna Supera, Miłosz Zieliński oraz Paulina Nosalska.

Wizualizacje zwycięskiej koncepcji:

Drugą i trzecią nagrodę otrzymali: Adam Zawadzki oraz Magdalena Zawadzka.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs będzie można oglądać w styczniu 2010 roku w Ośrodku Edukacyjnym Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE