Informacje

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2009/2010

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w sezonie 2009/2010 zimowym utrzymaniem objętych zostało 364,5 km dróg powiatowych. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jasielskiego będą prowadzone zgodnie z opracowanymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Opis standardu zimowego utrzymania

– zasady odśnieżania
Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz. przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, lub silnych wiatrów na drogach mogą tworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin – po ustaniu zjawisk zimowych.

W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

– zasady zwalczania śliskości zimowej
Na terenie miasta Jasła jezdnia ulic będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszarstniajacą o zawartości soli 20%.

Poza miastem jezdnia dróg będzie posypywana 4% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:
– skrzyżowania z drogami publicznymi
– skrzyżowania z torami kolejowymi w poziomie szyn
– odcinki o pochyleniu ponad 4%
– zatoki i przystanki autobusowe
– odcinki na długości mostów
– odcinki w obrębie stromych skarp

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godzin po ich ustaniu. Na drogach powiatowych, przyjętych do zimowego utrzymania, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu.

Ze względu na ograniczone środki finansowe, w warunkach zimowych „średnich”, na drogach powiatowych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach między 300 a 1000. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości. W porze nocnej nie będą prowadzone roboty przy zimowym utrzymaniu dróg.

Ponadto przypominamy, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz.622 ze zmianami) – oczyszczenie ze śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości, wzdłuż których są te chodniki położone (art.5 ust.l pkt.4.); oraz że oczyszczenie przystanków ze śniegu i lodu należy do obowiązków jednostek użytkujących tereny służące komunikacji publicznej (art.5 ust.3).

Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowana do panujących warunków atmosferycznych.

Informacje o sytuacji na drogach powiatowych będzie można uzyskać w punkcie dyspozycyjnym – pod nr tel. 134480780 – czynnym całą dobę w trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania.

(PZD w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2009/2010”

  1. Średnie warunki drogowe…. tzn jak poprószy śnieg i jest zimno to jest ślisko aż do maja…. baja baja ale jaja drogowcy juz maja roSpiZke ale i u nich PRL sie wreszcie skonczy :)