Informacje

Radni miejscy przyjęli rezygnację Kościowa ze stanowiska wiceprzewodniczącego RMJ

Głosami: sześć „za”, trzema „przeciw” i dziesięcioma „wstrzymującymi się” radni miejscy przyjęli dzisiaj rezygnację Romana Kościowa z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jasła.

Roman Kościow. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Roman Kościow,
szef klubu radnych PO przy Radzie Miasta.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej po tym, jak ze stanowiskiem zastępcy burmistrza Jasła odpowiedzialnego za sport i edukację w mieście pożegnał się jego partyjny kolega Leszek Zduński. O swojej decyzji mówił kilka dni później na specjalnie zwołanej konferencji prasowej z udziałem posła na sejm RP Piotra Tomańskiego.

Jest to konsekwencja wynikająca z tego, że porozumienie koalicyjne pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską przestało funkcjonować. Jest to jakaś konsekwencja zdarzeń. Nie byliśmy traktowani partnersko przez Prawo i Sprawiedliwość. W zasadzie koalicja raptem trwała rok z tego, co ja liczę. Przez następny rok artykułowaliśmy wyraźnie swoje odrębne zdanie. Ostatnim wyrazem tego było głosowanie przeciw budżetowi na 2010 rok i później rezygnacja burmistrza Zduńskiego. Uważam, że dla przejrzystości sprawy należało tak postąpić, jak postąpiłem. – tłumaczył wtedy Roman Kościow.

Powodów swojej rezygnacji nie przedstawił jednak pozostałym członkom Rady Miejskiej, którzy dowiedzieli się o nich jedynie z lokalnych mediów. Podziękował tylko wszystkim osobom, z którymi współpracował w ciągu blisko dwóch lat pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady.

Wiceprzewodniczący Henryk Rak (Prawo i Sprawiedliwość) nie chciał komentować decyzji swojego niedawnego kolegi z prezydium Rady Miasta.

Trudno tutaj się odnosić. Wolałbym na ten temat się nie wypowiadać. To społeczeństwo lepiej oceni. – powiedział Rak.

Wakat na stanowisku i co dalej?

W statucie Rady Miejskiej jest zapisane, że nad całością prac rady czuwa przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących.

Zgodnie z tym statutem powinien być powołany drugi wiceprzewodniczący. – wyjaśnia Henryk Rak. – Myślę, że taki kandydat się zgłosi w najbliższym czasie. Jeżeli będzie taka wola to rada musi przeprowadzić wybory uzupełniające i powołać drugiego wiceprzewodniczącego. Dopóki nie będzie takiej woli to rada będzie pracować w składzie przewodniczący i wiceprzewodniczący.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej nie chciał mówić na razie o tym, kto mógłby zastąpić Kościowa na jego dotychczasowym stanowisku.

Nie ma takich kandydatów, ani taka myśl nie była na razie rozważana, więc trudno dywagować, co będzie w przyszłości. – mówi Rak.

Zgodnie ze statutem wybory uzupełniające mogą się odbyć na kolejnej sesji po obradach, na których przyjęto rezygnację ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Roman Kościow pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RMJ od 30 stycznia 2008 roku. Zajął to miejsce po swoim partyjnym koledze Leszku Zduńskim, który objął fotel wiceburmistrza Jasła. Jego jedynym konkurentem był wówczas inny klubowy kolega Leszek Znamirowski. Kościow wygrał rywalizację tylko jednym głosem. Jako radny zasiada w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji (zastępca przewodniczącego i sekretarz) oraz Komisji Finansowo-Budżetowej.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE