Informacje

Komisja Rewizyjna przy RMJ zamierza skontrolować w tym roku dziewięć podmiotów

Burmistrz Jasła była przeciwna zatwierdzeniu planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w formie zaproponowanej przez członków tej komisji. Po burzliwej dyskusji, przerwanej na kilkadziesiąt minut przez przewodniczącego Rady Miejskiej na wniosek szefa komisji Krzysztofa Czeluśniaka, ostatecznie uchwała została przyjęta w całości zaproponowanej przez radnych z Komisji Rewizyjnej.

W roku 2010 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zamierza przeprowadzić następujące kontrole w pierwszym półroczu: TBS ABK Sp. z o.o. w Jaśle (kontrola sprawdzająca całokształt działalności kontrolowanego podmiotu), Stary Cmentarz w Jaśle (kontrola sprawdzająca całokształt działalności kontrolowanego podmiotu), Wydział Gospodarki Mieniem UMJ (kontrola kompleksowa – całość działalności kontrolowanego podmiotu), budowa strefy ekonomicznej w Warzycach (kontrola problemowa – całokształt zagadnień związanych z budową strefy). Wydział Gospodarki Mieniem UMJ (kontrola problemowa – sprawdzenie napraw gwarancyjnych budowy, remontów dróg i ciągów pieszych).

Natomiast w drugim półroczu bieżącego roku pod lupę radnych zostaną wzięte następujące podmioty: Wydział Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki UMJ (kontrola kompleksowa – całość działalności kontrolowanego podmiotu), Straż Miejska w Jaśle (kontrola kompleksowa – całość działalności kontrolowanego podmiotu), Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju (kontrola kompleksowa – całość działalności kontrolowanego podmiotu) oraz MPGK w Jaśle (kontrola kompleksowa – całość działalności kontrolowanego podmiotu).


Krzysztof Czeluśniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Plan pracy został przygotowany przez całą Komisję Rewizyjną bez głosu sprzeciwu. Został zapisany zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i statutem miasta Jasła. – wyjaśnia Krzysztof Czeluśniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy RMJ.

Swoje zastrzeżenia co do planów Komisji Rewizyjnej wyraziła burmistrz miasta. Zgodnie z zaproponowanym planem większość kontroli dotyczy pracy Wydziału Gospodarki Mieniem, w którym kompleksowa kontrola była prowadzona pod koniec ubiegłego roku.


Maria Kurowska, burmistrz Jasła.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Prowadzimy inwestycji bardzo dużo i pracownicy wydziału mają być zajęci tym, aby te inwestycje były prowadzone prawidłowo. Natomiast Komisja Rewizyjna angażowała pracowników do szukania różnego rodzaju dokumentów, co raz to sobie przypominała o takim, czy innym. Trzeba było uruchamiać naszych ludzi po to, aby się zajmowali szukaniem dokumentów, zamiast pracą na ulicy. Ja jestem przekonana, że temu, kto układał ten plan pracy chodziło tylko o to, aby sparaliżować prace naszego wydziału, ponieważ jest to rok z wielu względów bardzo strategiczny. Jest to rok wyborczy. – powiedziała Maria Kurowska.

Dodała również, że w wydziale prowadzone są ponadto ciągłe kontrole prowadzone przez inne podmioty, spowodowane realizacją wielu inwestycji, w których wykorzystywane są środki zewnętrzne. Wszystkie te kontrole miały do tej pory pozytywny oddźwięk.

Nie zarzucono nam nic, więc to nie jest tak, że ileś milionów tutaj przepływa, nikt nad tym nie panuje i dopiero Komisja Rewizyjna musi się tutaj tak angażować i sprawdzać. Nie. Tutaj wszystkie pieniądze są sprawdzane, kontrole zewnętrzne nad tym pracują. Były tak ścisłe kontrole zewnętrzne, że po prostu nie do uwierzenia. Dosłownie badali grubość asfaltu i wszystko wyszło pozytywnie. Więc niech komisja będzie spokojna. – dodała Kurowska.

Krzysztof Czeluśniak:
Nie byliśmy w stanie skontrolować całego wydziału. Skontrolowaliśmy tylko dziesięć procent tego wydziału. Pasuje, żeby to dalej skontrolować.

Swoje uwagi zgłosił również wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak (Prawo i Sprawiedliwość).

W punkcie pierwszym zamierzacie kontrolować TBS ABK i piszecie: kontrola sprawdzająca całokształt działalności kontrolowanego podmiotu. Jeżeli taki temat piszecie, to trzeba wskazać, czy to ma być za rok 2009, 2010, czy jeszcze wcześniejsze lata. Piszecie to na okrągło w swoich zamierzeniach. – powiedział Rak.


Henryk Rak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W związku z rozbudowanymi zamierzeniami kontrolnymi razem z radnym Zbigniewem Balikiem złożył wniosek o szczegółowe przeanalizowanie przez Komisję Rewizyjną planu pracy na bieżący rok.

Pokazujemy szczegółowo i nakreślamy punkty, które według nas Komisja Rewizyjna powinna kontrolować w 2010 roku tak, żeby ta kontrola była skuteczna. Mamy jeszcze osiem miesięcy swojej działalności i przy tak rozbudowanych kontrolach nie bylibyście w stanie się wywiązać do końca kadencji. Nie jesteśmy przeciwko kontrolom. To jest nasze zdanie i tak chcemy, aby w tym roku wyglądała kontrola. – dodaje.

Radni odrzucili jednak autopoprawkę głosami: dziewięcioma „za” i jedenastoma „przeciw”.

W ostatecznym rozrachunku uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta dwunastoma głosami „za” (Andrzej Bajorek, Marek Barański, Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Zdzisław Dziedzic, Józef Kędrek, Piotr Kołodziej, Roman Kościow, Tadeusz Stachaczyński, Andrzej Trzop, Stanisław Zając s. Antoniego, Leszek Znamirowski), czterema „przeciw” (Ryszard Czarny, Andrzej Dybaś, Maria Filip-Niwelt, Jerzy Węgrzyn) oraz czterema „wstrzymującymi się” (Zbigniew Balik, Maria Jagielska, Henryk Rak, Stanisław Zając s. Mieczysława).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE