Informacje

Wyłoniono laureatów konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

Kapituła Lokalnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w składzie:

Jolanta Mercik – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle, Grażyna Leńczuk – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, Andrzej Papciak – Z-ca naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, ksiądz Marian Putyra – Dyrektor CARITAS Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło, Teresa Szczudło – Z-ca dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Jaśle,

wyłoniła następujących laureatów:
Katarzyna Sepioł – II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
Szkolne Koło CARITAS – Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle,
Szkolne Koło CARITAS – II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
Kacper Owiński – Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle (uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle),
Agnieszka Wojnarowicz – Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle,
Beata Palar – Zespół Szkół Nr 2 w Jaśle,
Justyna Wątroba – Zespół Szkół Nr 2 w Jaśle,
Karolina Faryj – Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle.

Na szczeblu Ogólnopolskim Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Powiat Jasielski reprezentować będzie uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Katarzyna Sepioł.

Gratulujemy „Ośmiu Wspaniałym” i życzymy dalszych sukcesów w szerzeniu idei wolontariatu.

(ZS nr 2)

SŁOWA KLUCZOWE