Informacje

Historyczne absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle przyznane (foto)

Dziewiętnastu radnych „za” i czterech „wstrzymujących się” od głosu to wynik głosowania za udzieleniem Zarządowi Powiatu w Jaśle absolutorium za wykonanie budżetu Powiatu Jasielskiego w 2009 roku. – Dobrze wykonaliśmy to zadanie, które do nas należało. – mówił zadowolony Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Powiatu Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała pismo w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle. Pozytywną opinię wydały też pozostałe komisje stałe przy Radzie Powiatu.

Budżet był zrealizowany dobrze, prawie w stu procentach, więc myślę, że dlatego nie wywoływało to żadnych kontrowersji. Był to budżet historyczny. Przekroczyliśmy kwotę stu milionów, bo wykonanie było na prawie 108 milionów złotych, z czego na wydatki majątkowe ponad 25 milionów, co w porównaniu z latami ubiegłymi można powiedzieć jest równe pięciu kolejnym budżetom. Czyli od roku 2004 do 2008 wydatki majątkowe wynosiły 27 milionów. To jest wskaźnik, dlaczego nie było wielkich dyskusji. Ten budżet był po prostu dobrze zrealizowany. – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Dla Zarządu Powiatu jest to tym większy sukces, że za udzieleniem absolutorium nie było głosów sprzeciwu.

Jest tym większa radość zwłaszcza, że wiem o różnych wynikach z okolicznych powiatów, okolicznych gmin, różnie tam wyglądało. Nawet oponenci nie głosowali przeciw, a wstrzymywali się. Cała rada podejmuje uchwały o realizacji danego zadania, zarząd to realizuje i myślę, że są to nasi przeciwnicy może bardziej w dyskusji, nie w wykonywaniu zadań. Inaczej widzą wykonywanie tych zadań. Myślę, że wszyscy są zadowoleni z tego, że coś się dzieje, że powiat rośnie, że inwestujemy. – podkreśla starosta.

Opozycja, która praktycznie na każdej sesji krytykuje poczynania zarządu, tym razem wstrzymała się od głosu.

Łączne zadłużenie na dzień dzisiejszy już przekroczyło 19 milionów złotych, 25 to zobowiązania, które już zostały podjęte w formie uchwał. Łącznie przekracza to kwotę 40 milionów. Przy dochodach w wysokości stu milionów to już jest tak naprawdę zobowiązań na około 40 procent. Jeżeli dodamy do tego jeszcze kredyt, który jest planowany do zaciągnięcia w tym roku, to mamy wyczerpany pułap możliwości kredytowych powiatu. Oznacza to, że przekażemy następcą co prawda poprawione drogi, kilka zrealizowanych mostów, rozpoczęte inwestycje, bez możliwości zaciągnięcia kredytów. – powiedział Tadeusz Górczyk.

Zdaniem Górczyka, poważnym problemem, który radni zostawią swoim następcą, jest doinwestowanie w jasielski szpital.

Przez całą kadencję wskazywaliśmy na to, że czeka nas w szpitalu inwestycja rzędu 20-25 milionów po to, żeby uzyskać standardy europejskie i mieć szpital certyfikowany. Jeżeli na to nie znajdzie się środków to może powstać sytuacja, że szpital zostanie skrócony o kilka stopni w ramach kontraktu. – zaznacza Górczyk.

Starosta jasielski przyznaje, że do rozwoju powiatu zostało jeszcze do zrobienia tyle inwestycji, że jeszcze przez kilka kadencji samorządowcy będą mieli sporo pracy.

Przede wszystkim w dalszym ciągu należy poprawiać infrastrukturę drogową. Myślę, że stoimy też przed pewnymi wyzwaniami w dziedzinie jakiś zmian w szkolnictwie, ponieważ musimy nadążyć za rzeczywistością. Myślę, że trzeba by też zacząć myśleć o miejscach wypoczynku, nie tylko dla turystów, ale również dla naszych mieszkańców powiatu, ale już o tym standardzie wyższym. Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, mamy walory turystyczne, natomiast nie mamy w tym momencie pieniędzy na to, aby infrastruktura turystyczna przyciągała tych najbogatszych turystów. – dodaje Adam Kmiecik.

„Za” udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle głosowali: Dorota Gawlik-Feldo, Tadeusz Gorgosz, Stanisław Kosiek, Józef Kozioł, Witold Lechowski, Henryk Motkowicz, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Jan Piątek, Kazimierz Sanokowski, Mariusz Sepioł, Robert Snoch, Stanisław Spólnik, Andrzej Stachurski, Dorota Woźniak, Stanisław Żygłowicz. Od głosu „wstrzymali się”: Ryszard Bal, Justyna Gorczyca, Tadeusz Górczyk, Jan Urban.

KOMENTARZ:

Adam Kmiecik, starosta jasielski:
Nie mamy powodów, aby się wstydzić. Oczywiście, zawsze można coś zrobić lepiej, mogły zdarzyć się sytuacje nieprzewidziane, ale były to raczej drobne sytuacje nie mające większego wpływu, ani na realizację tego budżetu, ani na realizację zadań przez starostwo.

SERWIS FOTO:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE