Loża medialna

Na 40 tysięcy złotych oszacowano straty oddziału archiwum w Skołyszynie

Oddział podlega Archiwum Państwowemu w Rzeszowie. Ostatnia powódź zniszczyła ponad jedną czwartą wszystkich dokumentów, czyli około 300 z 1300 metrów bieżących przechowywanych tam akt.

Woda sięgała prawie półtora metra. Uszkodziła m.in. dokumenty spółek naftowych, sądowych oraz gromadzkich rad narodowych z lat 50-tych. Ich renowacja polega na oczyszczeniu i umyciu z błota, powolnym suszeniu w specjalnych komorach w temperaturze do 35 stopni oraz dezynfekcji. Oddział archiwum w Skołyszynie jest przewidziany do likwidacji. W ciągu najbliższych 2 miesięcy wszystkie akta, także te odnowione mają trafić do nowego gmachu archiwum dla oddziału sanockiego.

(Polskie Radio Rzeszów)

SŁOWA KLUCZOWE