Informacje

Wojciech Bosak laureatem Olimpiady Tematycznej

Wojciech Bosak uczeń klasy IIh I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle zajął I miejsce w klasyfikacji generalnej centralnego (trzeciego) etapu Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 – od Cedyni do Orszy”. Tegoroczna, piętnasta edycja konkursu odbyła się w dniach 10-12 czerwca br. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Uczeń jasielskiego LO zwyciężył aż w pięciu z dziewięciu konkurencji:

* Broń i barwa,
* Eksponat muzealny,
* Geografia militarna,
* Malarstwo batalistyczne,
* Historia architektury oraz sztuki średniowiecznej i wczesnośredniowiecznej.

Pozostałe konkurencje:

* Źródło historyczne,
* Literatura piękna i poezja,
* Heraldyka i weksymologia,
* Warszawa w latach do pierwszej połowy XVI wieku.

Organizatorem Konkursu jest Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prof. dr hab. Wiesław Wysocki oraz Dyrektor Wojskowego Biura Badań Historycznych Ministerstwa Obrony Narodowej dr hab. Krzysztof Komorowski.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE