Kultura | rozrywka | edukacja

Kapłan Niezłomny – biografia ks. Józefa Opioły

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wydała książkę autorstwa Zofii Macek pt. „Kapłan Niezłomny”.

Okładka książki

Praca przedstawia biografię ks. J. Opioła (1907 – 1997) składa się z tekstu oraz dokumentów archiwalnych, fotografii, testamentu i listów byłych więźniów obozu zagłady. Autorka przez wiele lat gromadziła informacje dotyczące osoby zacnego proboszcza szebieńskiej parafii oraz prowadziła z Nim wielogodzinne rozmowy dotyczące Jego pracy kapłańskiej, mającej 60-letni staż w parafii Szebnie.

Ks. J. Opioła był kapłanem niezwykłym, niósł pomoc zamkniętym za kolczastymi drutami głodującym i cierpiącym więźniom hitlerowskiego obozu w Szebniach, udzielał schronienia członkom polskiego podziemia – Armii Krajowej, był powszechnie znaną i szanowaną postacią. Udzielał pomocy materialnej wielu potrzebującym, nigdy o tym nie wspominając, niósł pomoc duchową, dobrą radą i pocieszenie strapionym, szczególnie w latach wojny, okupacji i wojującego stalinizmu na naszych ziemiach. Jak mówi autorka „…Spotkanie z byłymi więźniami obozu hitlerowskiego w Szebniach, którzy poprzyjeżdżali z różnych stron Polski, z USA, Szwecji, Danii, Izraela, a nawet z Meksyku, a zwiedzający Izbę zorganizowaną z inicjatywy Kółka Historycznego przy współudziale Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Oddział w Jaśle 22 września 1979 r. oraz ich opowieści o bohaterstwie księdza spowodowały, że postanowiłam uwiecznić dla potomnych losy ks. J. Opioły. Od byłych więźniów: Polaków i Żydów oraz ich rodzin dowiedziałam się o heroicznej wręcz postawie ks. Prałata J. Opioły w czasie okupacji…”.

„…Los dla niego nie był zbyt hojny
Przyszło mu proboszczować w czasie wojny.
Razem z parafią trwogę przeżywać,
A ludziom radzić, jak biedę omijać.
Pocieszał, radził, jak mógł pomagał
Choć sam ze zdrowiem niedomagał.
Niósł pociechę zamkniętym w obozie,
Wypatrującym pomocy i chleba – na mrozie.
Choć często narażał swe życie,
Jak mógł pomagał im skrycie.
Gdy przeminęły koszmary wojenne
Zaczęły się przeboje z władzą niezmienne.
Z nowym reżimem przyszło się zmierzyć
I niejedno upokorzenie przeżyć…”

(Z. Macek)

Zofia Macek jest znawcą historii o regionie jasielskim. Opracowała i wydała „Dzieje Szkoły Podstawowej w Szebniach” w 1981 r., „Wieś Szebnie” 1993 r., „Parafia Szebnie” 2002 r., „Zarys Dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach” 2005 r., „OSP w Niepli na tle dziejów wsi” w 2009 r. oraz tomik poezji dla najmłodszych pt. „W magicznym świecie pszczół” w 2010 r.

„Kapłan Niezłomny” został wydany w opracowaniu tekstowym i fotograficznym przez pracowników szebieńskiej biblioteki: S. Ablewicz, B. Lubaś, G. Truty, J. Truty, Z. Myśliwiec oraz wnuka pisarki P. Macka. Biografia ukazała się w związku z nadaniem przez Gimnazjum nr 3 w Szebniach imienia ks. Prałata Józefa Opioły. W miesiącu czerwcu 2010 r. Rada Gminy Jasło podjęła uchwałę, że Gimnazjum nr 3 w Szebniach nosić będzie imię ks. Józefa Opioły.

„…Ta decyzja dodała autorce „skrzydeł” – postanowiła pisać, aby młodzież i dzieci, które nie znały Księdza, dowiedziały się kim był, co takiego czynił, że wybrano Go na patrona szkoły…”. Wydawnictwo współfinansowana przez Gminę Jasło i GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

Spotkanie autorskie oraz promocja książki połączona z wystawą o ks. Prałacie Józefie Opioła odbędzie się 16 listopada 2010 roku o godzinie 15.30 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szebniach, na którą serdecznie zapraszamy.

(Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach)

2 Comments

  1. .. nie to co obecny Wielki Rybka, który przynajmniej w małym stopniu mógłby brać z niego przykład

  2. Bardzo dobrze napisana książka. Polecam ją każdemu, ks Prałat Opioła był wielkim człowiekiem.

Back to top button