Informacje

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu spełnił wymagane standardy

Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu na czas nieokreślony. To oznacza, że placówka spełniła wszelkie wymagania formalne wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Jeden z odnowionych pawilonów DPS w Foluszu.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Powiat, jako organ założycielski Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, na dostosowanie placówki do standardów świadczonych usług miał czas do końca bieżącego roku kalendarzowego. – Zmieściliśmy się w czasie, z czego się bardzo cieszę. – podkreśla Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Remont Domu Pomocy Społecznej w Foluszu praktycznie trwa od początku funkcjonowania powiatu, czyli przynajmniej od roku 2000. Cały czas tam się coś zmieniało, co miało na celu zmienić standardy. Te ostatnie cztery lata można powiedzieć, że około dziesięciu milionów złotych zostało zaangażowane na Foluszu w przebudowę i rozbudowę. Były to w większości środki zewnętrzne. Wcześniej był to kontrakt wojewódzki, później było dofinansowanie ze strony wojewody. Realizowaliśmy też program z funduszy unijnych, który w znacznej części pomógł doprowadzić do tego, aby te standardy zdobyć. – dodaje Adam Kmiecik.

Obiekt został sprawdzony pod kątem wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. – W tym obiekcie nie ma żadnych przesłanek, które by powodowały czy stwarzały zagrożenie dla życia mieszkańców, przebywających tam osób. – mówi st. bryg. Wiesław Latoszek, komendant powiatowy PSP w Jaśle. – Taka była opinia ze strony komendy powiatowej. Ten obiekt posiada standardy, które pozwalają na to, żeby mógł bezpiecznie funkcjonować. Trzeba tutaj podkreślić, że jest dosyć specyficznym obiektem jeśli chodzi o układ budowlany. Jest to obiekt, który składa się z kilku różnych pomieszczeń, połączonych ze sobą. Jest tam monitoring pożarowy, który podnosi poziom bezpieczeństwa, podłączony na stałe ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Jak podkreśla komendant, obiekt Domu Pomocy Społecznej w Foluszu poddawany jest systematycznym kontrolom, jak też szeregu ćwiczeń prowadzonych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

W ostatnich latach nie pamiętam, żeby było jakiekolwiek zdarzenie. Bardzo dobrze, że takich przypadków nie mieliśmy. Oczywiście kilkakrotnie zdarzyło się, że nasze samochody pożarnicze wyjeżdżały do Domu Pomocy Społecznej w Folusz, ponieważ sygnalizacja pożarowa wykazała, że coś się wydarzyło. Był to błąd systemu, który nas zadysponował. Samochody są praktycznie zawracane z trasy, ponieważ po kilkunastu sekundach pracownik Domu Pomocy Społecznej wykonuje telefon do nas z informacją, że jest to fałszywy alarm. – dodał Wiesław Latoszek.

W Domu Pomocy Społecznej w Foluszu jest zabezpieczonych 240 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych. – Niestety około dwudziestu mieszkańców rocznie umiera. Przez ten ostatni rok nie mogliśmy uzupełniać. W związku z tym, że będziemy mogli ten stan uzupełnić to dochody Domu Pomocy Społecznej będą wyższe, a co się z tym wiąże? Może się to też przełożyć na wynagrodzenia pracowników, na komfort pobytu. Ważną rzeczą jest to, że ten dom spełnił ten standardy, czyli jest wygodniejszy, bezpieczniejszy, są nowe meble, odnowione sale. Mieszkańcom będzie się tam mieszkało na pewno lepiej. – mówi Kmiecik.

Starosta jasielski dodaje, że w związku ze standaryzacją usług wzrosną teraz koszty utrzymania mieszkańców. – Aczkolwiek nie będzie to się odbijało na mieszkańcach. Dzisiaj koszt utrzymania jednego pensjonariusza to jest prawie 1900 złotych, natomiast możemy podnieść do prawie 2100 złotych. To jest odpłatność, którą wnoszą urzędy gmin. Gminy płacą za mieszkańców ze swojego terenu. To nie obciąży funduszy tych mieszkańców. My, jako Dom Pomocy Społecznej, będziemy dostawać więcej za jednego mieszkańca. To jest ważne, bo tych pieniędzy będzie więcej. – podkreślił Adam Kmiecik.

Osiągnięcie wymaganych standardów stawia przed personelem Domu Pomocy Społecznej w Foluszu obowiązek utrzymania wysokiego poziomu.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE