Informacje

Adam Kmiecik będzie drugą kadencję gospodarzem powiatu jasielskiego

Adam Kmiecik (Platforma Obywatelska) został ponownie wybrany starostą jasielskim. Nie miał żadnego kontrkandydata. Za jego osobą opowiedziało się czternastu radnych, dziewięciu było przeciw. W nowej kadencji będzie rządził powiatem ze swoim nowym zastępcą Franciszkiem Miśkowiczem (PSL) oraz członkami Zarządu: Tadeuszem Górczykiem (PSP), Henrykiem Motkowiczem (PO) i Janem Urbanem (PSL).

Na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatu Jasielskiego IV kadencji, które prowadził radny-senior Stanisław Lawera (PO), przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle Dariusz Zając wręczył wszystkim radnym zaświadczenia potwierdzające ich wybór do Rady. Następnie każdy z radnych, w kolejności alfabetycznej, odczytywał tekst ślubowania: „uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Chciałbym pogratulować zwycięstwa, tego zaufania, którym wyborcy Państwa obdarzyli. Pogratulować wreszcie tego, że wyborcy powierzyli właśnie Wam dbanie o rozwój naszej „małej Ojczyzny” jaką jest powiat jasielski, przez najbliższe cztery lata. Chcę też życzyć samych sukcesów. Życzyć zrealizowania tego, co Państwo sobie zaplanowaliście, co Państwo założyliście startując w tych wyborach. Życzyć wreszcie tego, żeby za cztery lata wyborcy mogli powiedzieć, że wybraliśmy dobrze, że właśnie tak powinna być pełniona funkcja radnego i żeby ten dzisiejszy sukces mogli Państwo za cztery lata w następnych wyborach powtórzyć. Jestem przekonany i głęboko w to wierzę, że nie interes własny, interes partyjny, ale dobro wspólne, dobro mieszkańców powiatu jasielskiego będą jedynymi wyznacznikami Państwa działalności w tej kadencji. – powiedział Dariusz Zając.

W kolejnym punkcie obrad wybierano przewodniczącego Rady Powiatu. Adam Pawluś, w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, zgłosił kandydaturę Wojciecha Zająca (magistra prawa, pracownika Katedry Prawa Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, prywatnie syna senator RP Alicji Zając i tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Stanisława Zająca). Z kolei rządząca koalicja zgłosiła osobę Bogusława Kręcisza z Platformy Obywatelskiej.

Ukończył studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 1992 roku związany z zawodem nauczyciela. Od 2003 roku dyrektor Szkoły Podstawowej w Święcanach, później Zespołu Szkół. Potrafi kierować zespołem ludzi, doświadczenie w prowadzeniu Rad Pedagogicznych, osoba godna zaufania. Gwarantuję również za to, że swoje obowiązki jako przewodniczący będzie wypełniał do końca, łącznie z tym ostatnim obowiązkiem danej kadencji, czyli zwołania pierwszej sesji kolejnej Rady. Wierze, że będzie godnie nas reprezentował i prowadził Radę Powiatu. – przedstawił sylwetkę Bogusława Kręcisza Adam Kmiecik.

W głosowaniu otrzymał czternaście głosów, zaś jego przeciwnik dziewięć.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Bogusław Kręcisz. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Pragnę serdecznie podziękować wysokiej Radzie za wybór mojej skromnej osoby na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. Dziękuję, że obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem. Przed nami wiele pracy. Ważne jest, abyśmy tą pracę wykonywali w zgodzie, spokoju, w atmosferze wzajemnego zaufania. Abyśmy toczyli merytoryczną debatę, rzeczową dyskusję ukierunkowaną na szeroko pojęty rozwój naszego powiatu. Ważne jest również, abyśmy nie zapomnieli o fakcie, że to właśnie wyborcy – mieszkańcy powiatu – obdarzyli nas wszystkich swoim zaufaniem i ważne jest, żebyśmy ich nie zawiedli. – powiedział nowo wybrany przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Dla portalu terazJaslo.pl mówi Bogusław Kręcisz, przewodniczący RPJ IV kadencji:

Jego zastępcami zostali: Grzegorz Pers z Polskiego Stronnictwa Ludowego (absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Lekarskim oraz Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Lublinie, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie, kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie) oraz Stanisław Żygłowicz z Platformy Obywatelskiej (absolwent studiów weterynaryjnych, pracownik oddziału powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle, w minionej kadencji członek Zarządu Powiatu). Pierwszy z panów uzyskał czternaście, drugi piętnaście głosów.

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór członków Zarządu Powiatu. Na funkcję starosty jasielskiego wybrano Adama Kmiecika (Platforma Obywatelska), który otrzymał czternaście głosów „za”. Dziewięciu radnych było przeciw.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Adam Kmiecik. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Wielka radość w moim sercu, ponieważ ten powtórny wybór świadczy o tym, że te cztery lata przez Państwa zostały ocenione dobrze. – podkreślił w swoim wystąpieniu Kmiecik. – Dziękuję wszystkim Państwu radnym, którzy mi zaufali i powierzyli mi tą zaszczytną funkcję dzisiaj. W związku z tym, że jest to druga kadencja, mam podwójną świadomość obowiązków, odpowiedzialności jaka na mnie ciąży i gwarantuję Państwu, że z tej odpowiedzialności przed Państwem jak również przed mieszkańcami powiatu jasielskiego dołożę wszelkich sił, żeby się wywiązać. Postaram się również podczas tej kadencji zapracować na zaufanie radnych, którzy dzisiaj jeszcze uznali, że tej funkcji nie powinienem pełnić. Dołożę wszelkich starań, żeby swoim postępowaniem i swoimi działaniami doprowadzić do tego, że Państwo uznacie, że jestem dobrym starostą.

Dla portalu terazJaslo.pl mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski:

Jego zastępcą będzie Franciszek Miśkowicz (absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, długoletni nauczyciel, działacz samorządowy, wieloletni radny gminy Nowy Żmigród, obecnie zastępca wójta gminy Nowy Żmigród, przewodniczący powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego).

Dziękuję za to zaufanie, którym obdarzyliście mnie teraz wybierając mnie na funkcję wicestarosty. Jak trudna i odpowiedzialna praca w samorządzie jest to znam to „od podszewki”, ponieważ swoje życie zawodowe zawsze łączyłem z działalnością społeczną. Począwszy od działalności na najniższym szczeblu w radzie sołeckiej, potem w Radzie Gminy, później piastując funkcję zastępcy wójta wiem, jakie są oczekiwania mieszkańców i jak trudno spełnić te oczekiwania w krótkim czasie. Mam nadzieję, że ta współpraca ze starostą i Radą będzie się nam tak dobrze układała, że oczekiwania, które zostały wyrażone przez wyborców tymi głosami, które oddali na nas, zostaną przynajmniej w dużej części spełnione. – powiedział Miśkowicz.

Etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Jaśle wybrano Tadeusza Górczyka (Przymierze Samorządowe Podkarpacia), zaś nieetatowych: Henryka Motkowicza (Platforma Obywatelska) oraz Jana Urbana (Polskie Stronnictwo Ludowe). Za ich kandydaturą opowiedziało się czternastu radnych, dziewięciu było przeciw.

Wyrażam nadzieję, że doświadczenie tych wszystkich panów w połączeniu z doświadczeniem wicestarosty Franciszka Miśkowicza, z moim, ten efekt synergii będzie służył powiatowi jasielskiemu. – powiedział starosta jasielski Adam Kmiecik.

W nowej kadencji Rady Powiatu w Jaśle zadebiutowało aż dziesięciu radnych. Są to: Wojciech Zając, Marta Misiołek, Bogdan Rzońca (PiS), Grzegorz Pers, Franciszek Miśkowicz (PSL), Bogusław Kręcisz, Stanisław Mlicki, Stanisław Lawera (PO), Jolanta Brągiel, Zbigniew Dranka (PSP).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

FOTOGALERIA:

I Sesja Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji (zdjęć: 30)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Adam Kmiecik będzie drugą kadencję gospodarzem powiatu jasielskiego”

  1. To będzie jeszcze GORZEJ bo Górczyk jest jak powódz wzbiera niespodziewanie i olewa wszystko

  2. To dobrze że Adaszi zostaje.
    Teraz nie ma PiSu ale ma Góryczka, żeby czasem to się nie okazało być to samo :)