Informacje

Kłótnie na początku nowej kadencji Rady Powiatu. Poszło o składy komisji

Siedem osób będą liczyły stałe komisje Rady Powiatu Jasielskiego. Zanim się ukonstytuowały trwały spory o ich skład osobowy. Klub Prawa i Sprawiedliwości, który był we władzach poprzedniej kadencji, chciał utrzymania dotychczasowej liczby radnych w poszczególnych komisjach, jednak musiał przełknąć gorycz porażki. W każdej komisji będzie miał swoich dwóch przedstawicieli. Koalicja – pięciu.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Wniosek Jana Urbana (PSL) o siedmioosobowych składach komisji stałych Rady Powiatu wywołał
debatę i oburzenie wśród klubu PiS.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W poprzedniej kadencji poszczególne komisje liczyły: Komisja Edukacji oraz Komisja Finansowo-Budżetowa dziewięciu radnych, Komisja Rozwoju Gospodarczego dziesięciu, Komisja Społeczna ośmiu, Komisja Rewizyjna siedmiu, zaś Komisja Statutowa pięciu radnych. Koalicja zaproponowała, żeby obecnie skład osobowy każdej komisji wynosił siedmiu radnych: pięciu reprezentantów koalicji PO-PSL-PSP i dwóch opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości.

Te siedmioosobowe komisje będą bardziej efektywne i sprawne w działaniu. Nie będzie problemu z kworum, bo już cztery osoby będą stanowiły większość do obradowania. – powiedział Jan Urban (PSL).

Klubowi Prawa i Sprawiedliwości nie spodobała się ta propozycja. Radni wnioskowali o pozostanie przy dziewięcioosobowych składach komisji. – Myślałem, że można normalnie pracować w tej kadencji. – mówił Andrzej Stachurski (PiS). – Widzę, że coś się robi komuś na złość. Wszyscy jesteśmy radnymi z poszczególnych gmin i mamy swoich wyborców. Dajcie nam szansę, abyśmy mogli procedować. Ja rozumiem, że radni Prawa i Sprawiedliwości większości nie zdobędą w tych komisjach. Niemniej apeluję do wszystkich radnych o to, aby te komisje było dziewięcioosobowe.

Jestem czwartą kadencję radnym. Takiego czegoś nie było nigdy. – powiedział Tadeusz Gorgosz (PiS), który w III kadencji był przez kilka miesięcy przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle. – Tak się składa, że procentowo mamy najwięcej głosów z Was wszystkich. Nie jestem z tych ludzi, co proszą kogoś. Zróbcie sobie, co uważacie, ale to jest żenujące.

Radny Mariusz Sepioł (PiS): – Przypuszczam, że trzeba będzie więcej mówić na samych sesjach spraw technicznych, które niekiedy można by ograniczyć do komisji. Takie jest moje zdanie. Ja się przychylam za tym, żeby jednak dziewięć osób było w komisjach. Jest to „do przełknięcia” przez wszystkich.

Koalicja podjęła jednak uchwałę, że komisje będą liczyły po siedmiu radnych. – Siedmiu członków każdej komisji na cztery kluby z wyliczenia matematycznego 1,75 osoby przypada na klub do danej komisji. W związku z tym koalicja uzgodniła, że na pewno po stronie koalicji nie będzie to więcej niż pięciu członków, gdzie dwóch członków każdej komisji dostanie klub Prawa i Sprawiedliwości. – mówił Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Kłótnie z koalicjantami klub Prawa i Sprawiedliwości „przypłacił” również tym, że jego liderzy nie zostali wybrani do największych komisji: Adam Pawluś do Komisji Rewizyjnej (ośmiu radnych głosowało „za”, jedenastu „przeciw”, dwóch „wstrzymało się” od głosu), Wojciech Zając do Komisji Finansowo-Budżetowej (ośmiu radnych było „za”, trzynastu „przeciw” i dwóch „wstrzymało się”) oraz Tadeusz Gorgosz do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu (ośmiu radnych było „za”, trzynastu „przeciw” i dwóch „wstrzymało się”).

Składy tych komisji o innych radnych PiS-u będą uzupełnione na najbliższej sesji Rady Powiatu. – Ja nie mam wpływu na to, że poszczególni członkowie nie zyskali zaufania. – podkreślił Adam Kmiecik. – Nie byliśmy złośliwi. Uznaliśmy, że dziewięć osób to prawie połowa rady, więc tak duże komisje będą trudne do procedowania, będą trudne do zwoływania. Były przypadki w tej kadencji, że komisje się nie zwoływały, bo nie zyskiwały kworum.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jolanta Brągiel, Zbigniew Dranka, Józef Kozioł (wszyscy PSP), Witold Lechowski (PiS), Stanisław Mlicki (PO) oraz Dorota Woźniak (PSL). Rada Powiatu w Jaśle wybrała Józefa Kozioła na jej przewodniczącego.

Skład osobowy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle wygląda następująco:

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: Mariusz Sepioł, Bogdan Rzońca (obaj PiS), Zbigniew Dranka (PSP), Jan Urban, Franciszek Miśkowicz (PSL), Bogusław Kręcisz, Adam Kmiecik (PO).

Komisja Finansowo-Budżetowa: Adam Pawluś (PiS), Dorota Woźniak, Grzegorz Pers (PSL), Bogusław Kręcisz, Stanisław Żygłowicz, Henryk Motkowicz (PO).

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu: Stanisław Mlicki, Henryk Motkowicz, Stanisław Lawera, Stanisław Żygłowicz (PO), Józef Kozioł (PSP), Andrzej Stachurski (PiS).

Komisja Społeczna: Dorota Gawlik-Feldo, Stanisław Lawera (PO), Jolanta Brągiel (PSP), Grzegorz Pers, Jan Urban (PSL), Marta Misiołek, Jan Muzyka (PiS).

Starosta jasielski poinformował dzisiaj radnych o ustaleniu zakresu zadań wykonywanych przez wicestarostę jasielskiego i etatowego członka Zarządu Powiatu w Jaśle. Do kompetencji Franciszka Miśkowicza będzie należał nadzór nad: Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych, placówkami oświatowymi (I LO, I LO, Zespołem Szkół Technicznych, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 4, Zespołem Szkół Budowlanych, Zespołem Szkół w Nowym Żmigrodzie, Zespołem Szkół w Trzcinicy, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach, Centrum Kształcenia Praktycznego), Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Bursą Międzyszkolną, Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Młodzieżowym Domem Kultury, Domem Dziecka w Wolicy, Powiatowym Zespołem ds. orzekania niepełnosprawności oraz Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle.

Etatowy członek Zarządu Powiatu Tadeusz Górczyk będzie nadzorował: Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Wydział Architektury i Budownictwa; Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji; Powiatowy Zarząd Dróg; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej w Foluszu.

Dla portalu terazJaslo.pl mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Kłótnie na początku nowej kadencji Rady Powiatu. Poszło o składy komisji”

  1. Pamiętacie taki film „Król Lew” ? Tam też koalicja hien dorwała się do władzy i też można by powiedzieć demokratycznie ! Liczebną przewagę też mieli, ale suma wszystkich ich rozumków nie dorównywała jednemu lwu.

  2. Jaki znawca polityk za dychę się nam trafił jaśko zwany uszatym ……kobyły prowadzać …a nie za politykę się brać !!!!