Informacje

Miasto przyznało dotacje z zakresu pomocy społecznej

17 ofert wpłynęło na ogłoszony przez Burmistrza Miasta Jasła otwarty konkurs na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2011 rok. Wszystkie oferty rozpatrzone zostały pozytywnie.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Urząd Miasta w Jaśle.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Konkurs ogłoszony został pod koniec ubiegłego roku w oparciu o projekt budżetu na 2011 rok przyjęty przez byłą burmistrz miasta Jasła Marią Kurowską. W projekcie wysokość środków na ten cel została zmniejszona o 20 tys. zł w porównaniu do roku 2010.

Niestety nie miałem możliwości przygotowania projektu budżetu, stąd zaplanowane mniejsze niż w 2010 roku środki spowodowały, iż niektóre z organizacji otrzymały niższą kwotę niż tę, o którą wnioskowały. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację w tych organizacjach i ewentualnie zwiększać te kwoty – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz miasta, który dodaje, że konkurs musiał zostać rozstrzygnięty jeszcze w 2010 roku, aby organizacje w sposób nieprzerwany prowadziły swoją działalność w obszarach bardzo wrażliwych społecznie.

Łączna kwota dotacji wynosi 430 tys. złotych i przeznaczona została na prowadzenie kuchni dla ubogich, prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych, dostarczenie żywności pochodzących z rezerw Unii Europejskiej.

Dotacje otrzymali: Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Stanisława BM w Jaśle, Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle, Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jaśle, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle, Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle.

(UMJ)

Back to top button