Kultura | rozrywka | edukacja

XIV Noworoczny Dar 2011: Jaślanie dla swojego szpitala

13 312 zł, 10 funtów brytyjskich i 5 euro uzbierała jasielska młodzież kwestująca przed kościołami i na ulicach miasta w pierwszą niedzielę po Nowym Roku (2 bm.), w ramach kolejnej, 14 już akcji charytatywnej Noworoczny Dar. Pieniądze jak zwykle wesprą Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

Fot. Jadwiga Steliga
Kwesta przed Kościołem św. Stanisława BM.
Fot. JADWIGA STELIGA

Akcję zorganizował Jasielski Dom Kultury wspólnie z parafią ojców Franciszkanów w Jaśle, a przyłączyły się do niej pozostałe parafie oraz szkoły. 144 uczniów z 10 jasielskich szkół, pod opieką 23 nauczycieli zbierało datki do specjalnych puszek przed kościołami i na ulicach miasta od godz. 7 do 18.30.

Wolontariusze z naszej szkoły uczestniczą w akcji Noworoczny Dar od 5 lat – powiedziała Ilona Dranka, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, która w tym roku opiekowała się 25-osobową grupą uczestniczących w akcji wolontariuszy z tej szkoły, uczniów Gimnazjum nr 2. Byli to uczniowie z działającej w szkole, sekcji wolontariatu, w ramach Klubu Europejskiego „Eurogim”. – Nasi uczniowie bardzo chętnie włączają się w tego typu akcje. Od 2001 roku, uczestniczą nie tylko w zbiórkach pieniędzy, ale także np. żywności czy innych darów dla potrzebujących. Jest to dla nich dobra zabawa, przygoda, ale nie tylko. Oni czują potrzebę zrobienia czegoś dla innych, podzielenia się tym, czym mogą i to jest wspaniałe. Często przy takich zbiórkach spotykam swoich uczniów, którzy są już w szkołach średnich i nadal angażują się w pomaganie innym. Cieszę się, że są takie osoby – dodaje Ilona Dranka.

Chcieliśmy zrobić coś dla naszej lokalnej społeczności, a w szpitalu zawsze potrzebny jest nowy sprzęt – mówią Karol Wojdyła i Michał Nowosielski, uczniowie III klasy LO w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle („chemik”), którzy po raz pierwszy wzięli udział w akcji, zachęceni przez szkolną katechetkę. – Początkowo byliśmy trochę stremowani, ale pani w sklepie powiedziała nam, żebyśmy śmiało mówili ludziom na co zbieramy, bo nie wszyscy wiedzą. To pomogło, a ludzie rzeczywiście bardzo życzliwie nas traktowali i chętnie wrzucali pieniądze do puszki. Jeżeli będzie taka możliwość, znów weźmiemy udział w akcji.

Niedzielna kwesta uliczna tradycyjnie rozpoczęła akcję, która będzie kontynuowana w styczniu br. Rokrocznie towarzyszące akcji prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży na scenie Jasielskiego Domu Kultury, rozpoczną się 10 i potrwają do 13 stycznia br. W pierwszym dniu w JDK wystąpią przedszkolaki, a w kolejnych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. (Szczegółowy program występów dostępny będzie od 5 stycznia na stronie internetowej JDK: www.jdkjaslo.pl). Nie będą to jedyne programy artystyczne przygotowane przez jasielskich uczniów. Okolicznościowe przedstawienia odbędą się także w kilku szkołach. Podczas wszystkich prezentacji prowadzone będą zbiórki pieniędzy na wsparcie szpitala, a Ojcowie Franciszkanie – wzorem poprzednich lat – udostępnią specjalne konto, na które można będzie przekazać dowolną kwotę. Czek z całą uzbieraną sumą zostanie uroczyście przekazany dyrekcji szpitala 11 lutego br., podczas koncertu finałowego.

***

Akcja Noworoczny Dar prowadzona jest w Jaśle już po raz 14 i wciąż cieszy się takim samym zainteresowaniem uczestników. Chętnie zgłasza się młodzież do kwestowania i zawsze są ludzie dobrej woli, którzy ofiarowują pieniądze dla swojego szpitala. Przez 14 lat podczas Noworocznego Daru zbierano różne kwoty od 16 do blisko 50 tys. zł. Wszystkie pieniądze przekazywane są szpitalowi, a dyrekcja co roku decyduje na co je przeznaczyć. Dotychczas dzięki akcji dla jasielskiego szpitala kupiono sprzęt o łącznej wartości blisko 350 tys. zł. Były to m.in.: defibrylator do karetki pogotowia, kardiomonitor, spirometr i rhinotest dla oddziału dziecięcego, inkubator dla oddziału neonatologii, respirator dla noworodków, kardiomonitor z zasilaniem sieciowo-bateryjnym do transportu wewnętrznego, łóżka rehabilitacyjne, inhalatory, aparaturę monitorującą pracę serca i oddech ciężko chorych dzieci oraz kardiotokograf do monitorowania pracy serca dziecka w łonie matki i zapisu czynności skurczowej macicy.

Zebrane w 2009 roku 32 tys. zł z akcji Noworoczny Dar przyczyniły się do zakupu respiratora dla oddziału neonatologicznego (urządzenie kosztowało 80 tys. zł; pozostałą część potrzebnej kwoty szpital dołożył z własnych środków) a ubiegłoroczne (2010) prawie 50 tys. zł (23 550 zł przyniosła zbiórka, 25 tys. zł dołożyły Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat SA), zostały wydane na zakup kardiomonitorów i pomp infuzyjnych dla szpitalnego oddziału ratunkowego.

(JDK)

Back to top button