Informacje

Józef Biernacki nadal szefuje JKMiRD

Józef Biernacki został ponownie wybrany na prezesa Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków wybrało też pozostałych członków pięcioosobowego zarządu, trzyosobowy skład Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na okręgowy zjazd Polskiego Związku Motorowego.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się w czwartkowe popołudnie w Sali Narad firmy Trans-Wiert w Jaśle. W spotkaniu, oprócz członków Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, wzięli udział zaproszeni goście reprezentujący instytucje oraz firmy współpracujące z organizacją: wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Jan Jędrzejko, szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle major Andrzej Nykiel, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jaśle Zbigniew Dranka, prezes Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Jaśle Jerzy Brokowski oraz prezes firmy ARGUS Jasło Piotr Bialik.

Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron
Wręczenie Złotych Odznak Honorowych PZM. Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

Podczas zebrania zostały wręczone dwie Złote Honorowe Odznaki PZM dla Krzysztofa Godka i Janusza Raka. Sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2007-2011 przedstawił ustępujący prezes Józef Biernacki, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zdzisław Maciocha.

Tak mocna siła integracyjna środowiska to jest fenomen nie powiem, że w Okręgu, ale pewnie i w kraju. Niejeden samorząd chciałby mieć taki Klub i takiego prezesa, i taki aktyw działaczy. Mówię to nie bez kozery, bo jeżeli Jasielski Klub Motorowy ma miejsce w ratuszu w Jarosławiu, ma miejsce w ratuszu w Przemyślu, w innych gminach, innych środowiskach to mówi samo za siebie. Same imprezy to jeszcze jest mało, ale ja będąc tutaj często, to przeżywam tą atmosferę jaka panuje. Tego się nie da oddać tak w słowach i w sprawozdaniu umieścić. Na tych imprezach trzeba być, trzeba w nich uczestniczyć, jak to wszystko jest perfekcyjnie przygotowane od początku do końca. – powiedział Jan Jędrzejko, wiceprezes PZM w Rzeszowie.

Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron
Zarząd JKMiRD na lata 2011-2014. Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

W wyniku jawnego głosowania do zarządu na kadencję 2011-2014 weszli: Józef Biernacki (prezes), Krzysztof Godek (wiceprezes), Roland Szafarz (wiceprezes), Jerzy Adam (sekretarz), Zdzisław Maciocha (skarbnik). Komisję Rewizyjną tworzą: Janusz Rak (przewodniczący), Stanisław Radzik (zastępca przewodniczącego), Marian Baran (sekretarz). Delegatami na zjazd PZM w Rzeszowie zostali: Józef Biernacki, Zdzisław Maciocha, Jan Jędrzejko, Jarosław Skolik, Bogusław Muszański oraz Jerzy Tarkowski.

Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron
Józef Biernacki, prezes JKMiRD. Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

Kadencja 2011-2014 jest przed nami. Jeżeli będzie to tak, jak dotychczas to myślę, że będą owoce tego. Owoce dla sympatyków sportów samochodowych, będą owoce współpracy z Zarządem Okręgowym i Zarządem Głównym PZM w Warszawie. Życzyłbym sobie też takiej współpracy, jak do tej pory. Cieszę się, że nie zmienili się wiceprezesi. W zarządzie są dwie nowe osoby, ale to są osoby sprawdzone, bo działały do tej pory w Komisji Rewizyjnej. Chcę powiedzieć, że te imprezy, które planujemy zrealizować w 2011 roku, wspólnym wysiłkiem to zrobimy. – powiedział Józef Biernacki. – Dziękuję za wybór. Czy ja temu podołam? Zegar biologiczny tyka. Zwiedzając w Wadowicach miejsce Jana Pawła II, gdzie mieszkał to było napisane: „zegar tyka, czas ucieka, wieczność czeka”. – dodał.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego to jedna z najprężniej działających organizacji społecznych na terenie powiatu jasielskiego, zrzeszająca obecnie ponad 170 członków – to osoby o różnych pasjach, zainteresowaniach, na różnych stanowiskach służbowych, których łączy jedna pasja. Zajmuje się głównie organizacją szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacją turniejów BRD dla szkół podstawowych i gimnazjum i turniejów motoryzacyjnych dla uczniów szkół średnich, organizacją imprez sportów motorowych, popularyzacją wiedzy i zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, czy uczestnictwem w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje.

Więcej o bieżącej działalności na stronie: www.jkmird.pl.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button