Informacje

W powiecie jasielskim jest bezpiecznie

Powiat jasielski to wciąż jeden z bezpieczniejszych w województwie podkarpackim. W minionym roku zmniejszyła się liczba przestępstw, w tym przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Policjanci wykryli i zatrzymali sprawców ponad 81 % przestępstw.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W 2010 r. na terenie powiatu jasielskiego Policja odnotowała 1.594 przestępstwa, o 56 mniej niż w 2009 r. i ponad 200 mniej niż 2008 r.

Taka liczba przestępstw w 2010 r. dała korzystny tzw. wskaźnik zagrożenia, który informuje o tym ile zaistniało przestępstw w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców. Dla powiatu jasielskiego wskaźnik ten wyniósł 139 przestępstw – zdecydowanie poniżej średniej dla całego Podkarpacia, która wyniosła 175,5 przestępstw. Ten poziom świadczy o tym, że ludność powiatu jasielskiego jest w niższym stopniu zagrożona przestępczością, aniżeli mieszkańcy większości powiatów naszego województwa.

W minionym roku jasielska Policja odnotowała spadek w wielu kategoriach przestępstw, i co najważniejsze w tych, które uważa się, że są najbardziej dolegliwe. Było m.in. mniej przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić, włamań, uszkodzeń rzeczy, przestępstw drogowych.

W strukturze przestępczości na obszarze powiatu jasielskiego dominowały przestępstwa kryminalne stanowiące 56 % ogółu przestępczości, następnie przestępstwa drogowe 27,6 % ogółu przestępczości, przestępstwa gospodarcze 10,6 % ogółu i inne 5,8 %.

Najwięcej przestępstw popełnionych zostało w Jaśle. W mieście stwierdzono 888, a więc 55,7 % wszystkich przestępstw. Przy czym, w porównaniu do 2009 roku, ograniczono na tym terenie liczbę przestępstw kryminalnych prawie o 10 % .

W 2010 r. skuteczność wykrywcza jasielskiej jednostki była najwyższa w ciągu minionych siedmiu lat i wyższa o ponad 8 % od średniego wyniku wszystkich jednostek w województwie. Policjanci wykryli 81,4 % przestępstw.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE