Informacje

System dozoru elektronicznego dla skazanych już działa

Pierwszy skazany odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jaśle został objęty systemem dozoru elektronicznego w miejscu zamieszkania. W apelacji rzeszowskiej system funkcjonuje od początku bieżącego roku.

Opuszczenie więziennych murów przez mężczyznę odsiadującego wyrok to efekt szeroko zakrojonej akcji informacyjnej przeprowadzonej wśród skazanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Staramy się dotrzeć do każdego skazanego, który ma możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. – mówi kpt. Grzegorz Borek, oficer prasowy Zakładu Karnego w Jaśle. – Staramy się poprzez rozmowy indywidualne i audycje radiowe promować możliwości odbywania kary w nowym systemie. Zainteresowanie jest duże. Jednak osób, które docelowo składają wniosek o odbywanie kary w tym systemie jest niewiele.

Na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle sąd penitencjarny wyraził zgodę jednemu skazanemu na odbywanie kary w tym systemie. Mężczyzna opuścił areszt 18 kwietnia. Wcześniej musiał spełnić szereg formalności, jakie nakłada ustawa z dnia 7 września 2007 roku o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego poza zakładem karnym.

Skazany musi spełniać trzy podstawowe wymagania: musi odbywać karę pozbawienia wolności w wymiarze nie przekraczającym jednego roku pozbawienia wolności, musi mieć stały adres zamieszkania i zgodę osób, z którymi będzie zamieszkiwał pod stałym adresem zamieszkania. – wyjaśnia Grzegorz Borek.

Na dzień dzisiejszy takie wymagania spełnia trzydziestu skazanych przebywających w jasielskim Zakładzie Karnym.

Zainteresowanie skazanych jest duże jednak uwarunkowania, które są przy dozorze elektronicznym są niejednokrotnie dość trudne do zrealizowania przez skazanych. Dlatego skazani niejednokrotnie wolą skorzystać z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia, jeżeli korzystać z systemu dozoru elektronicznego. – mówi Borek.

Jak to wygląda w praktyce? Skazanemu założono nadajnik oraz w miejscu jego pobytu zainstalowano stacjonarne urządzenie monitorujące. – Poprzez to skazany cały czas jest pod kontrolą. Musi realizować obowiązki, które nałożył mu przy zwolnieniu sąd penitencjarny. – tłumaczy rzecznik.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zakład Karny w Jaśle jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, z oddziałem dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Pojemność jednostki została określona na 200 miejsc.

DAMIAN PALAR
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “System dozoru elektronicznego dla skazanych już działa”

  1. wszystko ładnie, tylko nie pisze się odsiadujący wyrok – TYLKO ODBYWAJĄCY KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI, lub ewentualnie odbywający wyrok – równie dobrze można napisać „kiblujący, siedzący w mamrze” itd… tylko to jest takie prostackie!!! Szkoda bo artykuł dobry!!!